24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Minimální základ daně

Kategorie: 

Minimální fiktivní základ daně poplatníka daně z příjmů provozujícího podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, z kterého je poplatník povinen vypočítat a odvést daň, pokud je jeho skutečný základ daně nižší, než minimální částka, z které se vypočítává daň pro podnikající fyzické osoby.