24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Místo podnikání

Kategorie: 

Adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, popřípadě místo jejího pobytu.