Likvidace osobních údajů

Kategorie: 

Fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. Trvalé vyloučení z dalšího zpracování znamená likvidaci údaje. O likvidaci jde také v případě, že dojde k fyzickému zničení nosiče, na kterém je údaj zachycen (roztrhání papíru, rozlámání diskety apod.) nebo vymazání nosiče.