NA PIVKO S INVESTOREM, VOL. 7

Již po sedmé se rytíři z Busyman Clubu sešli u kulatého stolu v restauraci Katr v rámci pravidelné akce "Na pivko s investorem". A jaké bylo téma večera?

"Identifikace správného momentu exitu (investorský exit) a očekávané zhodnocení investice."

Opravdu klíčová otázka, na kterou musí každý anděl umět reagovat pružně v průběhu investičního procesu. To znamená reagovat rychle a pragmaticky.

Mnohokrát jsme si řekli, že role anděla na úspěch startupu může být rozhodující. Investor si musí být stále vědom skutečnosti, že tahounem projektu je vždy jeho founder. Zkušení investoři vždy dávají přednost projektům, kdy founder "jede full time" a startupový projekt není jen vedlejšákem či hračkou, která když se nepodaří, tak se vlastně nic neděje. Pokud founder motivaci začne ztrácet, nebo pokud začne cítit, že nedostává dostatečnou podporu od svého anděla, může to být první známka, že bude nutné jednat. 

Zásadním momentem každého startupu je správné načasování dalšího "post-andělského" investičního kola, který většinou nazýváme Series A, tedy kdy do projektu vstupuje venture kapitálový fond s významnější investicí pro akceleraci růstu projektu. Profesionálové z fondů mají jasná pravidla, jak k investicím přistupovat - jeden z požadavků může být minimální podíl foundra na úrovni 60 -70%. Je nutné si uvědomit, že ve fázi rozvoje startupu dochází k několika fázím. Facebook absolvoval 14 investičních kol a jeho CEO Mark Zuckerberg stále drží 53,3% hlasovacích práv společnosti. Informovaný anděl toto dobře vnímá. Dalším úhlem pohledu při vstupu většího venture partnera do projektu je i fakt, že projekt by se mohl stát "neinvestovatelným" z důvodu příliš roztříštěného cap table. Tato situace vzniká v případech, kdy v úplném začátku projektu founder poskytne investorům příliš velký podíl. Následně se rozvoj projektu protáhne v čase, je třeba dolít další investici nebo dokonce realizovat více investičních kol, a než projekt začne být zajímavý pro venture fond, tak founder drží jen minoritu a v projektu je řada andělů či jiných investorů. Toto činí cap table "neatraktivní" pro většinu potenciálních investorů, jelikož příliš mnoho "černých pasažérů", kteří již do projektu nepřináší další přidanou hodnotu představuje jen potenciální problémy v budoucnu. I toto může být pro angel investora signálem, že je na čase svůj podíl neředit, ale dát jej za rozumných podmínek k dispozici. 

V případě vstupu fondů se tedy nabízí možnost k částečnému nebo úplnému vyplacení andělských investorů. Tento případ můžeme sledovat u projektu kiwi.com kde většina (ne všichni) andělských investorů prodala své podíly americkému fondu a realizovali zajímavé zhodnocení své investice. CEO a členové managementu si podíly ponechali. 

Existuje tedy jednotné pravidlo, podle kterého by se anděl měl řídit s ohledem na identifikaci správného momentu exitu? Neexistuje. Anděl musí průběžně vyhodnocovat několik faktorů: fáze projektu, doručování dohodnutých výsledků, dodržování časového plánu, motivace foundra, míra jeho vlastní víry v projekt a samozřejmě svojí vlastní finanční motivaci. Variantou je úplný nebo částečný exit v nadcházejícím investičním kole a úplný ideál je zachovat si svůj podíl - byť se bude jednat o pár procent při vstupu jednorožce na burzu!

 

Autor: 
Jan Brody


Busyman

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
Haštalská 1072/6
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

© 2010 - 2020 Genesis Invest s.r.o.