Nezaměstnanost v Eurozóně se nelepší, naopak roste!

Nezaměstnanost v Evropské unii dosahuje rekordních hodnot a výhledově se zlepšení nepředpokládá. Situace se na konci roku 2013 zhoršila především v zemích, kde se platí eurem. Statistiky z pohledu všech zemí Eurozóny jsou výsledky o něco optimističtější.

Nejvíce zasaženou skupinou jsou absolventi vysokých škol. Nejpalčivější situace je především ve státech jižní Evropy. Mladí lidé proto mnohdy nemají na vybranou a kvůli práci se stěhují. První volbou těchto lidí bývá nejčastěji státy se silnou ekonomikou, tedy např. Německo, Francie aj., část těchto mladých lidí přichází, ale také do České republiky. Mezi hlavní důvody pro výběr Česka patří např. nižší životní náklady. Cizinců v Česku přibývá. Typickou zemí s vysokou nezaměstnaností mladých absolventů je notoricky známé Španělsko. Práce zde není, a proto jsou lidé nuceni ze Španělska odejít a pracovat v zahraničí, kde je situace lepší. Mladí Španělé by se rádi do své rodné země vrátili, ale podmínky jim to zatím neumožňují, protože ví, že by práci v oboru v rodné zemi nenašli.

Vysokou nezaměstnanost Španělska potvrzuje i statistický úřad Eurostat. Španělsko je zemí s druhou nejvyšší mírou nezaměstnaných mladých lidí, přesahující 54%. Horší statistiky má jen Řecko, kde nezaměstnanost mladých čítá téměř 60 %. Na třetím místě je Chorvatsko s 49,2%.

Z celoevropského pohledu míra nezaměstnanosti všech členů osmadvacítky mírně poklesla o 0,1% a činí nyní 10,7%. V zemích, kde se platí eurem, nezaměstnanost stagnuje na 12%. Celkově bylo tak bez práce 26,2 milionů muži a žen, z nichž 19 milionů žilo ve státech se společnou měnou. V České republice činila nezaměstnanost v prosinci 6,7% (356 000 nezaměstnaných). Od září 2013 v ČR podle statistik panují tendence snižování nezaměstnanosti.

I přes výsledky statistického úřadu Eurostat, se nezaměstnanost v EU drží rekordních hodnot. Alarmující jsou především hodnoty nezaměstnanosti mezi mladými lidmi.