Financování startupů? Ve většině případů prostřednictvím vlastních zdrojů nebo s pomocí investora.

Devět z deseti začínajících českých podnikatelských projektů není finančně náročných na prvotní investice a podnikatelé je financují z vlastních prostředků. Na nákladnější projekty přispěje rodina, případně investor. Pouze jeden z dvaceti start-upů je financován skrze půjčky od bankovních a nebankovních institucí.

Velká část podnikatelů působících zejména v oblasti poskytování služeb dokáže rozjezd svého byznysu ufinancovat sama. Mnohé start-upy totiž ve svých začátcích ani výraznou finanční investici nepotřebují. Projekty, které se naopak bez větší finanční investice neobejdu, naráží na neochotu bank jim poskytnout úvěr. V těchto případech se začínající podnikatelé obracejí na rodinné příslušníky, přátele či investory.

Čas jsou peníze

„Některé start-upy význam peněz přeceňují. Peníze samotné nejsou to nejdůležitější. Mnohdy jsou cennější zkušenosti někoho z oboru, kontakty a možnost poradit se s někým, kdo si obchodní zkušeností prošel. To je ideální kombinace - peníze a zkušenosti neboli smart money, po česku chytré peníze,“ říká partnerka advokátní kanceláře CEAG Margareta Křížová, která sebe samu označuje právě za investorku času. Raději než peníze investuje do nadějných projektů svůj čas, zkušenosti a síť svých kontaktů.

O tom, že začít lze i s opravdu skromnými prostředky, nás utvrzují slova Tomáše Kolského z IT Talents. „K téhle práci nepotřebujete velké investice. Na nejnižší úrovni postačí telefon, internet a notebook.“

Ne vždy se ovšem podnikatelé obejdou bez většího finančního obnosu, který by umožnil rozjezd jejich byznysu. Často si však stěžují, že banky se k jejich potřebě půjčky nestaví příliš přívětivě. Pouze pět procent agenturou bside oslovených start-upů financuje svůj projekt bankovním úvěrem. U stejného procenta z nich je úvěr zároveň hlavním zdrojem financí.

V případě, že podnikatelé nemají dostatek vlastních zdrojů k rozjezdu, obrací se spíše na svou rodinu a přátele, činí tak více než desetina v průzkumu oslovených startupistů.

Investor má být partnerem

Pomoc investora vyhledalo 11 procent oslovených startupistů, v osmi procentech případů se finanční prostředky získané od něj staly hlavním zdrojem financování projektu. Start-upy, které by se rozhodly spolupracovat s investorem, by ale nejvíce uvítaly jeho roli coby aktivního partnera, tedy někoho, kdo jim pomůže projekt rozjet. Začínající podnikatelé také od investora očekávají podporu v oblasti marketingu a získání důležitých kontaktů.

„I proto je zásadní se investora zeptat hned na začátku, co kromě peněz od něj může podnikatel očekávat. V jakém oboru má zkušenosti a kolik času bude ochoten rozjíždějícímu se byznysu věnovat. Není horší investor než ten, který položí peníze na stůl a přijde se po roce

O tom, že si strat-upy cení zkušeností jiných, vypovídá jejich preference získávání informací. Přestože téměř tři čtvrtiny z nich se při hledání relevantních informací potřebných k podnikání obrací na internet, mnozí z nich uvádí, že informace zde získané  jsou často zavádějící a nejednoznačné. Mnohem větší přínos podnikatelé spatřují v setkávání se a v komunikaci s lidmi, kteří již podobnou zkušeností prošli nebo mají v této oblasti jednoduše více zkušeností.

Specifickým zdrojem informací jsou také sdílené prostory, ve kterých začínající podnikatelé působí a mohou tak využívat rozsáhlou informační podporu od spřátelených projektů.