Dle průzkumu ženy posilují svou pozici ve světě byznysu.

Ženy mají nakročeno k ovládnutí byznysu 21. století. Přispívají k tomu jejich přirozené vlastnosti vyhovující požadavkům moderního obchodu. Oproti mužům jsou odpovědnější, netrpí sebestředností a dokážou lépe vyhodnocovat riziko.

Za poslední rok začalo v České republice podnikat desetkrát více žen než mužů. Na nejistou půdu byznysu se jich dle statistiky ministerstva průmyslu a obchodu vydalo za poslední rok téměř 11 tisíc. 

„Téměř třetinu všech živnostníků a drobných podnikatelů tvoří ženy, jejich počet přitom stále roste. Z našich zkušeností vyplývá, že ženy podnikatelky jsou oproti svým mužským protějškům v podnikání odpovědnější, realističtější i pracovitější, zároveň mají lepší platební morálku,“ uvedla manažerka firemního bankovnictví Raiffeisenbank Viktória Kapušanská.

Naproti tomu ženy v podnikání může brzdit jejich přirozená tendence se zbytečně zaobírat minulými událostmi, které na rozdíl od svých mužských protějšků nedokážou přejít mávnutím ruky. Ženy jsou i daleko emotivnější, opatrné a domýšlejí případné problémy. Muži více střílejí na pohyblivé terče. 

Nejistota brzdí podnikatelky v rozletu

Právě opatrnost a averze k riziku jsou hlavní překážkou, proč se ženy doposud spíše stranily světa byznysu. Více než polovina respondentek zapojených do průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se totiž obává, že se podnikáním neuživí.

Jedním ze závěrů průzkumu přitom je, že ženy podnikatelky jsou se svou prací a způsobem života spokojenější než ženy závislé na jednom zaměstnavateli. 

Nepodnikatelky by při rozhodování o tom, zda vkročit do světa byznysu, uvítaly větší podporu rodiny, dostatečnou finanční rezervu i přesvědčení, že po jimi nabízeném produktu či službě bude dostatečná poptávka. Polovině z nich se jeví jako nejcennější informace rada, jak oslovit nové zákazníky. Na obecné úrovni je pak vnímána malá státní podpora podnikání a přílišná administrativní zátěž. 

Byznys pod taktovkou žen

Tomu, že v budoucnu dále poroste počet podnikajících žen, nasvědčují i odpovědi respondentek, které prozatím nepodnikají. Necelá třetina z nich totiž plánuje začít podnikat do tří let a dalších 45 procent nepodnikatelek o podnikání uvažuje výhledově.

Jen pětina respondentek se nad myšlenkou začít podnikat nepozastavila a nezvažuje ji. Výsledky průzkumu dle asociace zcela nekorespondují s plány mužů, kteří naopak více touží po stabilním zaměstnání. Ženy jsou za své sny odhodlané více bojovat. 

Ženy by si v budoucnu chtěly vyzkoušet zejména prodej vlastních produktů přes internet. Zvažuje to více než pětina oslovených. Láká je i provoz vlastní kavárny a zajímavý je i poměrně vysoký podíl žen, které by chtěly podnikat v oblasti umění.