RPRG - Roadshow podpory podnikání v Praze.

Rozvojové projekty Praha, a.s., realizátor projektu Hlavního města Prahy, připravila v rámci Akcelerace – programu podpory podnikání v hlavním městě Praze letní roadshow po pražských městských částech. Pracovníci Kontaktního centra pro podnikatele tak během léta budou vyjíždět za klienty přímo do městských částí. Kontaktní centrum pro podnikatele navštíví v rámci své letní roadshow postupně pražské městské části, které se do projektu zapojily, a přiveze tak své služby všem zájemcům přímo do míst jejich podnikání či bydliště. Ti se tak budou moci přijít v určených termínech poradit v otázkách nastartování či rozvoje podnikání. Mohou získat informace například o postupu při zahájení podnikání včetně povinností, které jsou s tímto krokem spojeny. Jakým způsobem získat finanční prostředky na rozvoj podnikání, jaké jsou možnosti dotačních programů na území hlavního města Prahy a budou si moci dojednat termíny pro bezplatné právní či daňové poradenství. „Uvědomujeme  si  důležitost  podpory  malých  podnikatelů.  Svou  činností  v regionu  doplňují  jeho občanskou  vybavenost  a  to  většinou  právě  ve  službách,  které  v regionu  chybí.  Jsme  rádi,  že můžeme  poradenské  služby  tohoto  typu  prostřednictvím  Akcelerace  přivést  pro  naše  podnikatele přímo sem k nám“, říká Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta městské části Praha - Čakovice. Vybrané výjezdní dny budou spojeny i se zajímavými semináři a workshopy. Realizační tým tak navštíví MČ Praha 7, Zbraslav, Běchovice, Čakovice a další. Nabídka zapojení se do této roadshow platí pro všechny pražské městské části. Ty se mohou v případě zájmu hlásit telefonicky na čísle 606 761 106 nebo e-mailem na adrese akcelerace@rprg.cz. Aktuální informace o termínech a místech výjezdů realizačního týmu najdou podnikatelé na www.akcelerace-praha.cz.

Tisková zpráva