Peníze na podporu start-upů by byly, ale chybí kvalitní podnikatelské záměry

Česká start-upová scéna za posledních pár let posílila zejména díky existenci řady podpůrných programů a akcí. Počet investorů, kteří jsou ochotni do start-up projektů investovat, neustále roste. Kde je tedy chyba? Ne všechny začínající společnosti disponují zajímavým podnikatelským záměrem se silnou vizí.

Česká start-upov scéna zaznamenala za poslední roky velký pokrok, avšak její situace stále není uspokojivá a dostačující. Chyby je ale možné napravit, protože v dané oblasti se najde hned několik míst ke zlepšení. Paradoxně vzato, ale rozvoji start-upové scény nebrání ekonomické prostředí. To, že v České republice existuje mnoho programů, soutěží a akcí, jež svou činností podporují právě české start-upy. „Start-upy se v Česku těší velké podpoře, ať již ze strany státu, investorů nebo podniků podporujících jejich rozvoj. Nedostatkem však stále zůstává omezenost nabídky kvalitních inovativních záměrů a schopnost prezentace podnikatelských myšlenek před investory.“ říká Jan Brody ze společnosti Busyman.cz, která se specializuje na propojování inovativních podnikatelských záměrů s investory.

Soukromých investorů přibývá jako hub po dešti

Za poslední roky se také značně rozšířila skupina soukromých investorů, kteří jsou ochotni svými finanční prostředky podpořit mladé právě začínající společnosti. Prostředí pro projekty v Česku tedy vůbec není špatné.

Co je tedy hlavní skulinou start-upové scény?

Za jednu z největších slabin českých projektů lze považovat nedostatek kvalitních podnikatelských záměrů s jasnou vizí. Projekty jsou příliš zaměřeny na současnost a o budoucnost se již nezaobírají. Právě absence vize do budoucnosti odradí řadu investorů. Další slabinou je také omezený rozměr projektů., protože málo z nich usiluje o vybudování silné pozice na globálním trhu. Nedostatkem české start-upové scény je také její nevyzrálost. Tato oblast se stále ještě vyvíjí a její profesionalizace trvá déle, než odborníci předpokládali.

Málo úspěšných příkladů velkého formátu

Rozvoji oblasti start-upů v Čechích by přispěl vyššípočet realizovaných projektů velkého formátu. Díky tomu by majitelé kvalitních inovativních záměrů ideální měli vzory a zaměřili by se více na propracovanost svých projektu. V současné době lze bohužel naleznout několik exitů ročně. Ideální stav by byl v případě realizace desítek projektů ročně, což by podpořilo i českou ekonomiku a v neposlední řadě pozvedlo úroveň české start-upové scény. „Z našeho pohledu se start-upová scéna rychle a úspěšně rozvíjí a je otázka, řekněme, 5 let, než tady uvidíme projekty světového formátu – typu Facebook“ dodává Brody.