Možnost podnikatelů získat finanční prostředky z fondů EU se blíží.

I pro období 2014 – 2020 byly v rámci fondů EU vyhrazeny finanční prostředky, které podpoří podnikatele v realizaci rozvojových projektů. Peníze budou rozděleny buď ve formě dotací, nebo návratných finančních prostředků.

Počátkem roku 2014 začal nový finanční rámec pro roky 2014 – 2020. Pro tento sedmiletý finanční rámec Unie jako obvykle vyhradila i dotace pro podnikatele. Toto finanční období však přináší změny.

I velké firmy se nakonec dotací dočkají

I v tomto finančním sedmiletém rámci budou mít podnikatelé možnost získat dotace z fondů EU. Pro uskutečnění jejich rozvojových projektů budou finanční prostředky z fondů EU přerozdělovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který bude řízen CzechInvestem. Nárok na dotaci budou mít i firmy s více než 250 zaměstnanci. O jejich nároku na podporu z fondů EU se dlouho pochybovalo, nakonec jim ale možnost čerpat tyto prostředky nebyla odňata.

Méně finančních prostředků určené pro dotace

Smutnou zprávou pro podnikatelské subjekty je fakt, že v rámci sedmiletého rámce získanou méně než předešlé období.  Ke snížení došlo hned z několika důvodů. Prvním důvodem byly škrty na kohezní politiku, dalším faktorem je snížení míry spolufinancování dotací a za další významný faktor se dá považovat, že výše dotací, tedy finančních prostředků, které nebude muset podnikatel vrátit, bude doplněna o tzv. návratné finanční prostředky.

Celková výše dotací pro Českou republiku zatím nebyla stanovena. Podle odhadů by se objem finanční prostředků měl pohybovat kolem 22 miliard eur, což je v porovnání s minulým finančním rámcem pro léta 2007 – 2013téměř o 18% méně.