24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Marketing

21.02.2013
Stále více podniků dnes sází na komunikaci prostřednictvím sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter či LinkedIn. Podle aktuální studie KPMG využívají sociální sítě k marketingovým účelům a jako podporu prodeje dvě třetiny firem. Rozsah využití sociálních sítí se stále více rozšiřuje. Už nejsou jen virtuálním místem setkávání běžných lidí, ale čím dál více se stávají pracovním prostředkem. Jsou využívány stále častěji jako praktický nástroj k propagaci, komunikaci a hledání zaměstnanců. Podle aktuální studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG využívá sociální sítě právě k...

Stránky