24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Konference FORUM pro udržitelné podnikání, aneb podnikání je o kontaktech a dlouhodobých vztazích

Letošní první ročník konference, který proběhl v polovině dubna, byl pozitivním překvapením, nejenom z hlediska kvalitní účasti téměř 120 zástupců z 85 firem a organizací ale především i tím, že navzdory očekávání téma udržitelnosti přece jen patří i v České republice k těm, kterým je přisuzován zasloužený význam.

V pestrém a náročném programu zazněla celá řada zásadních myšlenek, inspirativních názorů a praktických zkušeností, které si účastníci odnesli s sebou do své každodenní praxe.

Mezi klíčové myšlenky konference patří upozornění, že změna myšlení a chování firmy je nejefektivnější tam, kde má aktivní podporu shora, a zároveň je osobně přijímána každým jednotlivcem, a to dobrovolně a na základě rezonance, jak v jedné z diskusí skvěle na příkladu demonstroval Martin Hausenblas ze společnosti Adler Czech.

Konference Leadership for Life zviditelnila téma inspiračního vedení firem a jejich zaměstnanců z několika úhlů pohledu. Ve dvouhodinovém bloku vystoupil Lance Secretan, charismatický leader a jeden z nejuznávanějších světových řečníků na téma Inspirational Leadership. Program uvedl příspěvky o výzvách pro podnikání na českém trhu z pohledu českých generálních ředitelů, zajímavý byl i pohled na potenciál inspiračního vedení v Česku očima cizince. Návštěvníci konference se mohli dozvědět, jakými cestami lze podnítit kolegy a zaměstnance, aby v sobě probouzeli ty nejlepší hodnoty a motivace.