24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

25. května začíná v La Baule 9. světová konference o investování a podpoře globálního ekonomického růstu

Hlavní témata letošní světové konference jsou především zaměřené na Evropu: Evropský růst a jeho globální výhody a využití průmyslu a služeb pro světovou konkurenceschopnost. V některých regionech světa již rok 2010 přinesl velké množství pozitivních makroekonomických ukazatelů, které poukázaly na pozvolný návrat k ekonomickému růstu. Přesto však některé ekonomiky stále čelí vážným finančním deficitům a schopnost vytvářet růst je čeká teprve v blízké budoucnosti.

Světová konference v roce 2011 přináší zásadní témata, jako například financování udržitelného ekonomického růstu Evropských zemí, podpora vědy a inovací, zvyšující se konkurence na rychle rozvíjejících se trzích, narůstající státní dluhy vyspělých zemí Evropy a snaha najít nové formy podpory pro posílení středního a malého podnikání.

Horkou diskuzi rozvíří i taková témata, jako například urychlení procesu výstavby přeshraniční transevropské dálniční a železniční sítě. Hlavními projekty, které získají vysoké množství investic v příštích desetiletích, budou evropská infrastruktura, životního prostředí ve městech, telekomunikace a Evropská telekomunikační síť.

Veškeré informace o konferenci naleznete na: http://worldinvestmentconferences.com/Annual-Theme.html