Ukladatel

Kategorie: 

Ten, kdo předal věc skladovateli k uložení a opatrování v rámci smlouvy o skladování.