Rovnoměrné odpisování

Kategorie: 

Takové odpisování, při kterém jsou odpisy ve všech obdobích stejné (výjimkou mohou hraniční období).