24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Odstupné

Kategorie: 

Zahrnou-li strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného, zrušuje se smlouva od doby svého uzavření, když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí. Ustanovení č. 351 obchodního zákoníku platí přiměřeně pro účinky zrušení smlouvy.