24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Brutto

Kategorie: 

Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem brutta je netto.