NOVÁ POVINNOST PRO VLASTNÍKY BUDOV A SVJ OD 1. 1. 2015

Víte, že od 1.1.2015......stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni "vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů."

Více se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/nova-povinnost-pro-vlastniky-budov-a-svj-od-1-1...

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner at macek | legal