ROZŠÍŘENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI O PELETÁRNU S JIŽ ZASMLUVNĚNÝMI DODAVATELI I DISTRIBUTORY

#2204

ROZŠÍŘENÍ PROVOZU SPOLEČNOSTI O PELETÁRNU S JIŽ ZASMLUVNĚNÝMI DODAVATELI I DISTRIBUTORY

Jsme Zavedená firma

Našim sídlem je Česko /  Působíme v následujících zemích Česko /  Našimi zákazníky jsou zpravidla B2B / 
Projekt funguje již: 49 měsíců  /  Projekt se nachází ve fázi: Růst prodejů, růst společnosti  /  Doposud bylo investováno: 14 400 000 Kč
Vybudování peletárny

Autoři záměru se podnikání věnují 25 let. Vybudování peletárny je rozšířením nastavených procesů a tím dosažení zvýšení obratů a výnosů společnosti.

Pro tento projekt koupili v roce 2019 areál pilařského provozu s truhlárnou a pozemkem. Přípojka elektřiny je v areálu díky stávajícímu provozu pily dostatečná, peletizační linka má větší odběry, to je řešeno úpravou přípojného bodu prostřednictvím smlouvy s ČEZ Distribuce – jedná se energeticky o kapacitu do jedné megawatty.

Původně autoři likvidovali skládky dřeva po provozech lokalizovaných na územích obcí a měst, které poté co byly obcím dané pozemky předány do správy, musely na základě tlaku orgánů životního prostředí tyto lokality (většinou po historických dřevařských provozech) sanovat. Právě tyto lokality zakázkově společnost sanovala, vytěžila a v místě koncentrované dřevní odpady dále efektivně zužitkovala v členění na kulatinu, energetickou štěpku, palivové dřevo, zetvělý materiál do kompostáren a kůra na mulčování pro zahrádkáře – vše se prodalo. Tento obchodní model doznal výrazné změny po začlenění biomasy jako samostatného energetického paliva a zároveň dotačně podporované příměsi pro spalování s uhlím ve velkých energetikách. Od této doby se majitelé věnují z cca 80 % koncentraci dřevních odpadů a jejich následnému zpracování do požadované frakce energetické štěpky, kterou dodávají elektrárnám a kotelnám. Objem takto zpracovaných dřevních odpadů se dlouhodobě pohybuje v rozsahu 12-15 tis. tun/rok.

Firma dnes prodává energetickou štěpku v cenách 1.200-1.400 Kč/tunu. Prodej pelet je realizován s výrazně vyšší přidanou hodnotou, v daném případě s využitím značného množství vlastního disponibilního materiálu na vstupu, v prodejních cenách 7.000-10.000 Kč. Sekundární provozní úspora, při využití dřevních odpadních materiálů o vyšší vlhkosti dodaných do vlastní kotelny s předsoušením (je součástí projektu) za jejíž likvidaci je při převzetí odpadů společnosti již zaplaceno, je ročně více jak 10 mil. Kč.


Jednatel s kolegou se 25 let aktivně věnují dřevařině se zaměřením na zpracování veškerých dřevařských odpadů (potěžební zbytky, demoliční dřevo, odpady pilařských a truhlářských provozů, jednorázové obaly a poškozené palety, biomasa z prořezávek atd.). 

Společnost spravuje řadu sběrných dvorů (cca 20), většinou obecních a městských. Zde se v režimu odpadů koncentrují a následně likvidují dřevní odpady. Společnost poskytuje obcím jednak velkokapacitní kontejnery pro uskladnění dřevních odpadů, dále pak manipulaci, odvoz a likvidaci – vše za úplatu na základě dlouhodobých smluv. Např. dřevěný nábytek, staré nebo jednorázové palety, obaly, dřevo z demolic, dřevní hmota z prořezávek obecní zeleně, z prořezávek kolem železničních tratí. Často se na těchto sběrných dvorech koncentruje i dřevní hmota z údržby spádových komunikací. Veškerá biomasa stále dorůstá a koncentruje se opakovaně. Společnost většinu podrtí, zpracuje do formy energetické štěpky a dodá elektrárnám nebo teplárnám. Samostatnou oblastí je pak koncentrace a zpracování odpadů z pilařských provozů (piliny, krajiny a kůra) a z truhláren - čisté a suché odpady z výroby vhodné jako vstupní surovina pro výrobu pelet. Firma disponuje vlastní kamionovou dopravou (walkingfloor a Abrol kontejnery s dřevařskou rukou) a vlastní manipulační technikou.


Projekt již má hotovo:

  • Pozemek
  • Dotace - přiznána ve výši 45 % na technologii
  • Projekty
  • Vybrán dodavatel technologie
  • Know-how
  • Smlouvy o dodávkách odpadu podepsány
  • Hotová celá distribuce

Investiční rozpočet je složen ze dvou částí:

  1. Investice do komplexního technologického vybavení (peletizační linka a související výrobní, energetické, skladovací, balicí a distribuční technologie). Na tuto investici je vázána i zmíněná dotace, po inflaci atd. 120 mil. Kč (včetně kotelny, sušárny, dopravních cest, skladovacích sil aj.). Bylo realizováno výběrové řízení a je vybrán dodavatel technologie.
  2. Investice do výstavby nové multifunkční haly v areálu. Tato hala bude situována na místě pro daný záměr původně nevhodných objektů, které jsou již po demolici. Nová hala je koncipována ze 2/3 jako zastřešená manipulační plocha vhodná pro skladování a manipulaci se vstupními materiály (pilina pro výrobu pelet a energetická štěpka pro kotelnu). V 1/3 haly je pak umístěna technologie pro výrobu pelet. Je plánováno, že celá na jih situovaná střecha haly využívající terénní sklon pozemku bude osazena FVE o výkonu 220-280 kWe pro vlastní technologickou spotřebu peletizační linky. Plánovaný rozpočet haly 40 mil. Kč. Aktivně probíhá komunikace mezi vybraným dodavatelem stavby a projektantem řešícím územní a stavební řízení.

Projekt je zalistovaný v následujících kategoriích

EkologieEnergie a energetika

Klíčová slova

peletypeletárnaprůmyslbio

Míra zapojení investora

Požadovaná pomoc od investora

Znalosti investora

Autor projektu nedefinoval...

Nabídka pro investora

Důvodem hledání investora/partnera je ukončení financování ČSOB z důvodů, které nesouvisí se samotým provozem společnosti. Tím společnost ztratila potřebné dofinancování technologie a hledá někoho, kdo by uměl zastoupit privátně banku nebo někdo, kdo by uměl nastoupit jako banka.

Společnost jedná ještě s ESOX leasing a mBank o možnostech financování. Rychlost realizace projektu je v dané situaci, kdy trh zaznamenává permanentní nárůst poptávky po peletách a existující výrobní kapacity nedostačují, přímo návazná na návratnost investice i s případně dražším zdrojem investice. Společnost zároveň hledá partnera (investora), který případně využije další, vyšší synergické efekty projektu – pokrytí energií z vlastních zdrojů, návaznost na oblast zpracování odpadů, výroba alternativních biopaliv z odpadů, volné kapacity v oblasti zpracování dřevní hmoty, volné manipulační a skladové plochy v průmyslové zóně v blízkém napojení na dálniční síť.

Financování 60 mil. Kč (bez banky). Pokud by investor uměl pomoci s bankovním financováním, nutný vklad by se zásadně snížil (cca na polovinu). 30 mil. Kč bude dávat společnost.

Očekávaní od investora

Společnost je otevřena jednání o vytvoření dodatečných jistících instrumentů pro danou investici alternativně se bavit o podílovém vstupu. K dispozici jsou jistící instrumenty i jiným nemovitým majetkem, kdyby to bylo podmínka. Společnost vlastní činžovní dům v Praze – realitní hodnota cca 130 mil. Kč. U KB je možno bez sankcí splatit stávající hypoteční úvěr (26 mil. Kč) poskytnutý v minulosti na rekonstrukci nemovitosti. Pak lze ve formě samostatných bytů řešit zajištění tímto majetkem pro případného finančního investora (13 bytových jednotek).Společnost je otevřena oběma formám vstupu: jak zajištěně s procenty, tak přímou ekvitou.
Výše investice: 30 000 000 - 60 000 000 Kč  / 
Forma vstupu investora: Podíl  /   Forma návratnosti investice: Zhodnocení na základě částečného exitu v dalších investičních kolech

Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

CZK

Máte zájem koinvestovat do tohoto projektu s dalšími investory?

Autor tohoto projektu je otevřen koinvesticím - tj. nemusíte složit celou částku, ale můžete se na investici podílet s dalšími investory. Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Vaše rezervace se uloží do fronty a zabookovaná částka projektu aktualizuje tak, aby ostatní investoři okamžitě viděli zbývající částku k investici.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč

Zvažujete investici do tohoto projektu?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Budeme vás kontaktovat za účelem potvrzení zájmu. Po verifikaci bude vaše přislíbená částka načtena k celkové koinvestiční částce projektu a zobrazena ostatním investorům.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč


Máte zájem podpořit tento projekt?

Líbí se vám tento projekt a máte zájem ho podpořit? Zašlete nám své kontaktní údaje, v krátké době se vám ozveme zpět za účelem bližšího seznámení s projektem a projednání dalších podrobností případné investice.

CZK

Máte zájem koinvestovat do tohoto projektu s dalšími investory?

Autor tohoto projektu je otevřen koinvesticím - tj. nemusíte složit celou částku, ale můžete se na investici podílet s dalšími investory. Vyberte počet ticketů ve výši investice, o kterou máte zájem a potvrďte. Vaše rezervace se uloží do fronty a zabookovaná částka projektu aktualizuje tak, aby ostatní investoři okamžitě viděli zbývající částku k investici.

Hodnota 1 ticketu: 500.000 Kč

Více informací k projektu


Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.