24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

BEZPEČNOSTNÍ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Odhadovaná návratnost: 24 měsíců / Odhadovaná realizace: 12
Fáze projektu: Máme potenciální zájemce
3 000 000 - 4 000 000 CZK
#1988

BEZPEČNOSTNÍ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Bezpečnostní výzvy posledních let znovu zdůraznily potřebu širšího přístupu k jejich řešení. Jakkoli jsou odsouzeníhodné, nelze se apriorně spoléhat na to, že by jejich riziko v nejbližší době pominulo. Odpovědné osoby intenzivně usilují o jejich včasné odhalování, předcházení jejich uskutečnění, zmírnění následků. Přesto je zřejmé, že svoji roli může v tomto úsilí sehrát i podnikatelský sektor.

Projekt speciálního mobiliáře pro veřejné prostory vznikal postupně, jeho rozvoj je ale poměrně rychlý - od prvních úvah uplynuly cca tři měsíce. Dosud provedené přípravné práce si vyžádaly prostředky ve výši několika desítek tisíc korun.
 
Majitel společnosti má jasnou vizi budoucího vývoje. Oslovil také několik významných podnikatelů v tomto oboru a ti projevili zájem zařadit tyto produkty do svého obchodního plánu.
 
V současné fázi hledá investora nejen pro finanční krytí dalších etap realizace projektu, ale také partnera s dobrou orientací v oblastech s projektem souvisejících. Investice bude využita především k uvedení výrobku na trh.

Požadavky na investora

Semi-aktivní
Ekonomika / finance, Management, Právo
Technologie, Výroba, průmysl

Více informací k projektu