Jiří Husák

 • Husák
  Jiří
  top manažer, konzultant, investor
  Kde je vůle, tam je cesta!

  Jako ředitel vybudoval v letech 2001 – 2016 firmu Somfy a vytvořil z ní dominantního lídra trhu v ČR a SR. Když firmu přebíral, byla v problémech a odcházeli z ní lidé. Za dobu jeho působení firma vyrostla více, než 10x na 420 Mil. Kč v r. 2016 a lidé v ní pracovali rádi. V roce 2014 byl finalistou soutěže Manažer roku, v r. 2015 účastníkem projektu Mapy úspěchu sdružení CZECH TOP 100.

  V letech 2011 – 2016 byl opakovaně zvolen předsedou představenstva Sdružení výrobců stínicí techniky (SVST), zastupoval zájmy celého oboru.

  Člen Busyman klubu.

 

Nabízíme Vám možnost podpory Vašich projektů formou společné práce s manažerem a investorem Ing. Jiřím Husákem. Jiří je velmi úspěšný manažer i praktik, z firmy Somfy vybudoval dominantního lídra svého trhu v ČR i SR. Jiří v sobě spojuje unikátní know-how z prostředí globálního korporátu i z praktického naplňování svých vizí a cílů na trzích v ČR a SR. Má spoustu zkušeností v rozvíjení obchodu v našem prostředí. Na projekty se nyní dívá i jako investor.

Spolupráce probíhá formou mentoringu. Vy jste zodpovědní za co nejlepší informace o Vašem záměru (o výrobcích, trzích, nákladech apod.), Jiří poskytne strukturu, rady a zkušenosti. Společně dosadíte správné informace na správná místa a vytvoříte formu, se kterou budete moci řídit své podnikání. Formu srozumitelnou investorům tuzemským i globálním.

Všechny podklady navazují na zkušenosti a podklady platformy Busyman, speciálně pro ni vznikly následující služby. Každá varianta předpokládá 4 hodiny společné práce, osobně a za využití Skype nebo telefonu. Z vaší strany je třeba mít připravené všechny potřebné informace (viz. popis služeb). Podklady mohou vzniknout buď v českém nebo anglickém jazyce.

Varianty jsou následující:

1. Váš business plán v číslech

Chcete vidět, s jakými penězi potřebujete Váš projekt rozjet a co Vám to finančně přinese? Formulujeme Váš projekt pomocí čísel, s jejich pomocí se můžete rozhodovat. Vytvoříme výstupy v excelových tabulkách, které budete moci převzít a samostatně si modelovat různé varianty.

Z vaší strany je třeba mít připravené všechny informace o Vašem podnikání/produktu, výrobní (nákupní) a prodejní ceny, přepokládaná prodaná množství a přehled o všech nákladech. Společně vytvoříme formu, kde Vám pomohu vyzdvihnout nejdůležitější body pro investora.

Výstupem bude:

 • Mapa produktů/služeb a výnosů – množství, cena, marže (QSM - quantity, sales, margin). Tzn. kolik výrobků/služeb jednotlivého typu chcete prodat, za jaké ceny, s jakými výrobními náklady? Jaké budou tržby a marže?
 • Výsledovka po měsících (profit and loss acount, PaL) = Vaše výnosy, náklady, zisk. Zde vložíme všechny předpokládané výnosy a náklady. Výsledkem bude Váš zisk.
 • Plán toku financí (cash flow) po měsících, výhled na další roky
 • Váš bod zlomu (Break even point), od kdy by mohl být Váš projekt ziskový?
 • Návratnost

 

2. Analýza Vašeho trhu

Jak Váš projekt přeměnit na peníze? Na jakém trhu? Kde a v čem jsou Vaše příležitosti? Z vaší strany je třeba mít připravené všechny informace k Vašemu trhu (viz. body níže). Společně vytvoříme formu, pomohu Vám najít nejdůležitější body a přidanou hodnotu pro investory.

Výstupem bude:

 • Jaký je můj trh
 • Kdo je cílový zákazník
 • Jaké výrobky a služby jsou Vaší konkurencí
 • Největší hráči na Vašem trhu a jejich vývoj a trendy
 • Ceny na trhu
 • Marže na trhu
 • Velikost a dynamika trhu
 • Unikátní výhoda mého produktu
 • Za jakou prémii mohu unikátní výhody nabídnout?

 

3. Analýza Vašeho prodejního modelu

Jak Váš výrobek/službu dostanete k zákazníkům? S jakou efektivitou? Z vaší strany je třeba mít připravené všechny informace k Vašemu prodejnímu modelu (viz. body níže). Společně vytvoříme formu, pomohu Vám najít nejdůležitější body a komplexní pohled na prodejní kanály.

Výstupem bude:

 • Kdo jsou moji zákazníci
 • Marže výrobku/služby
 • Možné prodejní kanály - existující, nové
 • Jaký je efektivní obchodní model pro různé typy obchodu?
 • Náklady na jednotlivé prodejní kanály, marže různých prodejních kanálů
 • Přiřazení těchto nákladů k výrobkům/službě
 • Návratnost z pohledu prodaných množství
 • … a další Vaše otázky dle potřeby

 

4. Balíček na přání

Můžete si vybrat body z předchozích třech balíčků a navrhnout si Váš vlastní. To může být buď v rozsahu 5 hodin společné práce, jako ostatní balíčky (rozsah bude nejprve společně odsouhlasen), nebo po individuální dohodě i rozšířený podle Vašich potřeb. V tom případě bude cena domluvena individuálně.

5. Další individiuální témata

Další konzultace nebo dlouhodobější spolupráce je možná podle Vašich individuálních potřeb a dohody, např.

 • Jak dostat z Vašich spolupracovníků to nejlepší?
 • Vybudování, řízení a koučink týmů, obchodních týmů
 • Efektivní prodej na prodejně, show roomu (trénink pro pracovníky prodejen - B2B, B2C, nikoliv rychloobrátkové zboží)
 • Personalistika, jak vybrat ty nejlepší spolupracovníky? Podpora při výběrových řízeních možná.
 • … a další Vaše otázky dle potřeby