Nabídka

Nabídka

Kategorie: 

Funkční závislost mezi cenou předmětu a jeho nabízeným množstvím. Množství statků, práce apod., které jsou prodávající ochotni prodat při určité ceně.