Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

Právní úprava kamerových systémů podle GDPR

6.9.2017

To, že bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně též nazýváno GDPR podle anglické zkratky general data protection regulation, je již mezi podnikateli poměrně známou skutečností. Stále však mnoho z nich tápe v některých otázkách a kamerové systémy jsou zajisté jednou z nich.

Více se dozvíte zde:https://www.maceklegal.cz/pravni-uprava-kamerovych-systemu-podle-gdpr.html

Daniel Macek, advokát

POZVÁNKA – SEZNÁMENÍ S GDPR

16.8.2017

Pozvánku naleznete zde:http://www.maceklegal.cz/pozvanka-seznameni-s-gdpr.html

Daniel Macek, advokát

E-SHOPY OPĚT BUDOU MUSET MĚNIT OBCHODNÍ PODMÍNKY

16.8.2017

Nově přijaté nařízení EU, které se dotýká v podstatě téměř všech podnikatelů, se pochopitelně výrazně dotkne i fungování majitelů a provozovatelů eshopů.

Více v článku zde: http://www.maceklegal.cz/e-shopy-opet-budou-muset-menit-obchodni-podmink...

Daniel Macek, advokát

RUČENÍ ZA NEODVEDENÍ DPH PŘI PLATBĚ BITCOINY

4.8.2017

Platíte Bitcoiny či je přijímáte? Jste plátci DPH? Bude Vás zcela jistě zajímat tento článek.

http://www.maceklegal.cz/ruceni-za-neodvedeni-dph-pri-platbe-bitcoiny.html

Daniel Macek, advokát

ČESKÁ REPUBLIKA MÁ ZAPLATIT MAJITELŮM BYTŮ MILIONY

17.7.2017

O velice zajímavém a aktuálním rozhodnutí ESLP se dočtete v tomto článku http://www.maceklegal.cz/ceska-republika-ma-zaplatit-majitelum-bytu-mili...

S úctou
Daniel Macek, advokát

NOVÉ POVINNOST V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.7.2017

Po mnoho let trvajících jednáních přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „Nařízení“), které vešlo v platnost dne 24. 5. 2016, přičemž osoby, na něž dopadá povinnost řídit se tímto ustanovením, se musí nově zavedeným pravidlům přizpůsobit nejdéle do 25. 5. 2018 kdy se Nařízení stane účinným v celé Evropské unii. Ačkoli se může zdát, že na zavedení změn je nepřeberné množství času, opak je pravdou a podnikatelé by se na účinnost tohoto Nařízení měli začít připravovat co nejdříve. Při nedodržení povinností, které nařízení o ochraně osobních údajů zavádí, hrozí pokuta až do výše 20 mil. EUR nebo až 4 % celkového ročního světového obratu.

Kompletní info k této problematice naleznete zde: http://www.maceklegal.cz/nove-povinnost-v-oblasti-ochrany-osobnich-udaju...

Daniel Macek, advokát

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UKLÁDÁ ZAMĚSTNAVATELŮM NOVÉ POVINNOSTI PRO PRÁCI Z DOMOVA

14.3.2017

Vláda předložila sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákoník práce. Ten již prošel prvním čtení a po projednání ve výborech se vrací na pořad jednání schůze poslanecké sněmovny, naplánované na 14. března. Změna se dotkne velmi populárního zaměstnávání zaměstnanců pracujících z domova, tzv. home office.

Více zde: http://www.maceklegal.cz/novela-zakoniku-prace-uklada-zamestnavatelum-no...

Daniel Macek, advokát

VAŠE PRÁVA VŮČI ZAMĚSTNANCŮM OCHRANKY

9.3.2017

V minulých týdnech jsme uveřejnili článek o tom, jaká má oprávnění zaměstnanec bezpečnostní agentury obchodu při kontrole zákazníků, kde jsme uvedli, že za určitých okolností je pracovník oprávněn zamezit odchodu zákazníka z obchodu, pro účely tohoto článku budu takové omezení osobní svobody nezřídka nazývat „zadržením“, ačkoli si uvědomuji, že institut zadržení je odlišný od omezení osobní svobody (k čemuž je dle zákona za určitých okolností oprávněn pracovník ochranky). Činím tak čistě pro přehlednost článku. Jaké jsou však možnosti zákazníka, kterého nepustí pryč z obchodu a následně se prokáže, že byl zadržen neoprávněně?

To se dozvíte v tomto článku http://www.maceklegal.cz/vase-prava-vuci-zamestnancum-ochranky.html

S úctou, Daniel Macek, advokát

MAXIMÁLNÍ VÝŠE KAUCE U NÁJMU BYTU OD 28. 2. 2017

9.3.2017

Novela č. 460/2016 Sb. mění nový občanský zákoník a s ním i mimo jiné maximální výši kauce u nájmu bytu. Složení kauce neboli jistoty slouží k zajištění řádného plnění nájemní smlouvy, tedy že nájemce bude hradit nájemné, a že splní další povinnosti v souvislosti s nájmem.

Více informací se dozvíte zde:

http://www.maceklegal.cz/maximalni-vyse-kauce-u-najmu-bytu-od-28-2-2017....

Daniel Macek, advokát

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI SE VRAC

6.3.2017

Na sklonku roku 2016 podepsal prezident novelu „nového občanského zákoníku“ (budu jej tak nazývat i v textu), která, mimo jiné, zavádí i staronové pravidlo předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, účinnosti nabude dne 1. 1. 2018.

Více info naleznete zde: http://www.maceklegal.cz/predkupni-pravo-spoluvlastnickeho-podilu-na-nem...

Daniel Macek, advokát

Stránky