Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

ÚSTAVNÍ SOUD ZRUŠIL ČÁST ZÁKONA O EET. JAKÉ ZMĚNY NASTANOU?

21.12.2017

ÚSTAVNÍ SOUD ZRUŠIL ČÁST ZÁKONA O EET. JAKÉ ZMĚNY NASTANOU?

Dočtete se zde:

https://www.maceklegal.cz/ustavni-soud-zrusil-cast-zakona-o-eet-jake-zme...

Daniel Macek, advokát

KAMEROVÝ SYSTÉM V AUTĚ A JEHO VYUŽITÍ

11.12.2017

Použití kamerových systémů ve vozidlech se stává stále oblíbenějším trendem. Využití pořízených záznamů může mít mnoho podob, taktéž i právních konsekvencí. Vzhledem k tomu, že tyto kamery bývají schopné pořídit detailní obrazový záznam osob či registračních značek vozidel, je nutné se touto problematikou zabývat primárně z pohledu ochrany osobních údajů.

Více o této problematice se dočtete v článku zde:

https://www.maceklegal.cz/kamerovy-system-v-aute-a-jeho-vyuziti.html

Daniel Macek, advokát

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A JEJICH SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

11.12.2017

Jak je to s pořizování a sdílením obrazových a jiných záznamů na sociálních sítích? Jaké fotografie mohu pořizovat a sdílet, a jaké nikoliv?

To se dočtete v článku zde:https://www.maceklegal.cz/porizovani-fotografii-a-jejich-sdileni-na-soci...

Daniel Macek, advokát

Nový zákon o platebním styku účinný od 13. 1. 2018

8.12.2017

Nový zákon o platebním styku, zákon č. 370/2017 Sb. (dále jen „ZPS“), nabude účinnosti dne 13. 1. 2018 a tím nahradí původní zákon č. 284/2009 Sb.

Více info v článku zde:https://www.maceklegal.cz/novy-zakon-o-platebnim-styku-ucinny-od-13-1-20...

Daniel Macek, advokát

Právní úprava kamerových systémů podle GDPR

6.9.2017

To, že bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně též nazýváno GDPR podle anglické zkratky general data protection regulation, je již mezi podnikateli poměrně známou skutečností. Stále však mnoho z nich tápe v některých otázkách a kamerové systémy jsou zajisté jednou z nich.

Více se dozvíte zde:https://www.maceklegal.cz/pravni-uprava-kamerovych-systemu-podle-gdpr.html

Daniel Macek, advokát

POZVÁNKA – SEZNÁMENÍ S GDPR

16.8.2017

Pozvánku naleznete zde:http://www.maceklegal.cz/pozvanka-seznameni-s-gdpr.html

Daniel Macek, advokát

E-SHOPY OPĚT BUDOU MUSET MĚNIT OBCHODNÍ PODMÍNKY

16.8.2017

Nově přijaté nařízení EU, které se dotýká v podstatě téměř všech podnikatelů, se pochopitelně výrazně dotkne i fungování majitelů a provozovatelů eshopů.

Více v článku zde: http://www.maceklegal.cz/e-shopy-opet-budou-muset-menit-obchodni-podmink...

Daniel Macek, advokát

RUČENÍ ZA NEODVEDENÍ DPH PŘI PLATBĚ BITCOINY

4.8.2017

Platíte Bitcoiny či je přijímáte? Jste plátci DPH? Bude Vás zcela jistě zajímat tento článek.

http://www.maceklegal.cz/ruceni-za-neodvedeni-dph-pri-platbe-bitcoiny.html

Daniel Macek, advokát

ČESKÁ REPUBLIKA MÁ ZAPLATIT MAJITELŮM BYTŮ MILIONY

17.7.2017

O velice zajímavém a aktuálním rozhodnutí ESLP se dočtete v tomto článku http://www.maceklegal.cz/ceska-republika-ma-zaplatit-majitelum-bytu-mili...

S úctou
Daniel Macek, advokát

NOVÉ POVINNOST V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.7.2017

Po mnoho let trvajících jednáních přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „Nařízení“), které vešlo v platnost dne 24. 5. 2016, přičemž osoby, na něž dopadá povinnost řídit se tímto ustanovením, se musí nově zavedeným pravidlům přizpůsobit nejdéle do 25. 5. 2018 kdy se Nařízení stane účinným v celé Evropské unii. Ačkoli se může zdát, že na zavedení změn je nepřeberné množství času, opak je pravdou a podnikatelé by se na účinnost tohoto Nařízení měli začít připravovat co nejdříve. Při nedodržení povinností, které nařízení o ochraně osobních údajů zavádí, hrozí pokuta až do výše 20 mil. EUR nebo až 4 % celkového ročního světového obratu.

Kompletní info k této problematice naleznete zde: http://www.maceklegal.cz/nove-povinnost-v-oblasti-ochrany-osobnich-udaju...

Daniel Macek, advokát

Stránky