PŘEDCHÁZENÍ TVORBY ODPADŮ VE SPOLEČNOSTECH A JEJICH DRUHOTNÉ ZNODNOCENÍ

PŘEDCHÁZENÍ TVORBY ODPADŮ VE SPOLEČNOSTECH A JEJICH DRUHOTNÉ ZNODNOCENÍ

1921
Požadovaná výše investice (od): 
2 500 000 CZK
Odhadovaná návratnost investice: 
18 měsíců
Odhadovaná doba realizace: 
Ihned

INDUSTRIAL UPCYCLING je nový průmyslový obor založený s cílem snížení globálního objemu plýtvání a odpadu generovaného průmyslovou sférou. Důvodem rozhodnutí založit tento nový obor byla nejen více než 20letá profesní praxe napříč průmyslem a korporátem, ale i skutečnost, že se danému tématu nevěnuje ani jedna společnost, nejenom v tuzemsku, ale ani v zahraničí. Zdroje příjmu plynou ze čtyř pilířů INDUSTRIAL UPCYCLING – Vzdělávacího, Implementačního, Výrobního a Obchodního (Nákup/Prodej).
 
Ačkoli autor první projekt realizoval již v roce 2010, začal se plně věnovat dané tématice v roce 2013, kdy se rozhodl opustit pozici senior managera v tuzemské divizi druhé největší korporace Japonska a věnovat se tématu naplno, nejprve jako OSVČ, po roce již jako jednatel a vlastník společnosti. Za toto období bylo do projektu ze zisku investováno více než 10 mil. Kč, k investici došlo i z vlastních prostředků.
 
Důvodem pro oslovení investorů je plánovaná masivní expanze na český i zahraniční trh a s ní spojená nutnost vytvoření komplexní struktury související s průmyslovým oborem tak, aby se INDUSTRIAL UPCYCLING stal součástí firemní politiky co největšího počtu výrobních i nevýrobních podniků, a to nejenom v tuzemsku, ale i zahraničí. Investice bude využita pro posílení 4 nosných pilířů – Prodejního, Výrobního, Implementačního a Vzdělávacího.

Názor Busyman.cz: 

„Za projektem stojí autor s řadou let zkušeností z oblasti řízení procesů a využívání průmyslových přebytků pro další produkty. Realizoval v této oblasti několik projektů a jejich zisky reinvestoval. Projekt nyní stojí na několika pilířích monetizace, což zajišťuje zájem o něj a jeho služby mezi klienty.
V současné době hledá partnera, se kterým by se v tomto nově vznikajícím globálním segmentu angažoval a pomohl s rozvojem nejen v ČR.

Více informací k projektu

v CZK