SEZNAMTE SE S INDIVIDUÁLNÍM TRENÉREM ČTENÍ – VČELKA.CZ

Tento učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály umí také diagnostikovat poruchy čtení, a to včetně dyslexie. Samozřejmě i když diagnostika byla vytvořena společně s předními speciálními pedagogy, má pouze orientační charakter a neslouží k nahrazení odborného vyšetření. Přesto je aplikace vytvářena tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení. Sama diagnostikuje problémové oblasti a navrhne cvičení na míru konkrétnímu dítěti. S dítětem ale také tzv. roste, adaptivně se přizpůsobuje podle pokroku dítěte.

A JAKÝ TO MÁ VÝSLEDEK?

Výsledek cvičení se vždy kombinuje se subjektivním hodnocením, obtížnost cvičení se přizpůsobuje danému čtenáři dle jeho aktuálních dovedností. Jelikož aplikace rozeznává oddělený přístup pro rodiče, učitele a speciální pedagogy, umožňuje také manuální úpravy cvičení.

Tímto ale možnosti VČELKY.CZ nekončí. Umí také jakýkoliv výukový materiál převést do zábavné interaktivní digitální formy a nabídnout je jejich čtenářům. Nepomáhá tedy jen samotným odběratelům s vadami, ale také v distribuci učebních materiálů k odběratelům.

Pokud vás zajímá, z čeho je tento projekt financován, je to díky programu „Laboratoř“ u Nadace Vodafone a je podpořen grantem z oblasti Technologie pro společnost. Laboratoř je akcelerační program pro neziskovky a sociální podniky, které využívají technologie pro pozitivní změny ve společnosti a mají ambici oslovit a získat řádově tisíce uživatelů.

Autor: 
Sára Vašková