Čím rozmanitější tým, tím větší šance se prosadit na novém trhu

Čím pestřejší je složení pracovního týmu, tím lepších výsledků firma dosahuje. Rozmanitost udává například pohlaví, etnikum, vzdělání, ale i sexuální orientace.

Pokud vytváříte, anebo jen doplňujete pracovní tým, myslete na to, že čím rozmanitější bude, tím kreativnější bude pracovní prostředí. Alespoň takový závěr ukázala studie newyorského inovačního centra Center for Talent Innovation. Rozmanitost je pak otázkou třeba právě pohlaví, etnického původu nebo sexuální orientace. 

Čím rozmanitější složení týmu, tím lépe. 

V potaz se však bere také dosažené vzdělání a dosavadní zkušenosti. Jak také studie ukázala, firmy, které se nebrání rozmanitosti ve svých pracovním týmech mají větší úspěchy a lépe se prosazují na novém trhu. 

Budou-li v pracovním kolektivu ženy, homosexuálové, ale také například lidé se zkušeností pracovat v zahraničí, vytvoří se prostor pro rozdílné názory a nápady, které mají větší šanci vést k inovacím.

V českém prostředí, donedávna prakticky stoprocentně homogenním, už máme také firmy, které začínají diverzitu na pracovišti uplatňovat. Jde zejména o lokální pobočky mezinárodních firem, v jejichž managementu pracují lidé z různých zemí světa a kde je zcela běžné do nejvyšších pozic jmenovat ženy, říká Jozef Papp, generální ředitel pražské pobočky společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání manažerů na nejvyšší řídící místa.

O výhodách rozmanitosti v oblasti zaměstnávání poukázal už rok 2007, který byl vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Cílem bylo zvýšit povědomí lidí o jejich právech na rovné zacházení a na život bez diskriminace, podporovat rovnost příležitostí pro všechny a odstartovat diskusi o výhodách rozmanitosti.