Nová služba portálu BUSYMAN.cz - tvorba teaserů

BUSYMAN.cz v rámci rozšíření svých služeb nově nabízí vypracování kvalitní prezentace pro nositele inovativních nápadů. Díky prezentaci se Váš projekt stane viditelnější a pro investory zajímavější.

První dojem při oslovení investora je jedním z nejdůležitějších částí k tomu, abyste investora získali na svou stranu a zaujali jej do takové míry, že bude ochotný poskytnout finanční prostředky k realizaci Vašeho inovativního nápadu. Právě teaser Vám může pomoci.

Nová služba představuje vytvoření kvalitní tištěné dvoustránkové prezentace, tzv. teaseru, daného inovativního nápadu. V rámci této prezentace tým Busyman.cz zpracuje podrobný a přehledný plán obsahující nejdůležitější informace o daném projektu. Díky této prezentaci se nositelům inovativních nápadů zvyšuje šance rychleji zaujmout, oslovit investora a realizovat svůj projekt.

Podle statistik projektu Busyman.cz je nejpalčivějším místem komunikace mezi nositelem inovativního nápadu a investorem právě nedostatečnost zpracování kvalitního teaseru. Právě díky této chybě, které se autoři projektů nejčastěji dopouštějí, se zmenšuje jejich šance k realizaci jejich nápadu a prodlužuje proces vedoucí k nalezení vhodného investora. Cílem BUSYMAN.cz je se takovýmto chybám vyhnout. Díky dlouholeté zkušenosti jednání s investory, známe požadavky investorů a také přesně víme, co by měla kvalitní prezentace obsahovat, aby investora zaujala. Upozorníme Vás také na nejčastější nedostatky těchto prezentací.

Díky teaseru bude Váš projekt prezentován nejen na internetových stránkách BUSYMAN.cz, ale i v tištěné formě přímo investorovi, který si bude moci projekt podrobně nastudovat. Teasery se budou dávat při osobním setkáním s členy BUSYMAN Clubu.

V rámci balíčku tvorby teaseru získáte:

  • individuální poradenství,
  • zpracování teaseru,
  • umístění teaseru na webových stránkách www.busyman.cz,
  • zaslání teaseru investorům v rámci BUSYMAN news a předkládání teaseru v tištěné formě při osobní prezentaci s investorem.

Cena balíčku činí 3000 Kč

Vzor teaseru si můžete prohlédnout v příloze.

Příloha: