Program seminářů a setkání pro podnikatele a firmy v průběhu května

Seminář: Dotace pro podnikatele - nové výzvy v rámci OPPI

Krajská hospodářská komora MSK, BIC Ostrava s.r.o. a CzechInvest pořádají seminář „Dotace pro podnikatele – nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace“, který se uskuteční 4. května 2011 v Ostravě.

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s dotačními příležitostmi v Moravskoslezském kraji, tj. s novými výzvami Operačního programu Podnikání a inovace.

Datum konání: středa 4. května 2011
Místo konání: Ostrava (SANIT s.r.o., ul. 28. října 165, 709 00 Ostrava)

 

Kooperační setkání firem PRO EKO 2011 v Banské Bystrici

Projekt Enterprise Europe Network Česká republika (koordinátor Technologické centrum AV ČR) pořádá akci organizovanou spolu se slovenskými kolegy a zaměřenou na recyklaci, odpadové hospodářství a regionální rozvoj - Kooperační setkání firem PRO EKO 2011 v Banské Bystrici dne 5. května 2011

 

Producenti černých čajů z Číny navštíví Českou republiku

9. května 2011 v TC AV ČR, Ve struhách 27, Praha 6 proběhne SETKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S NEJVĚTŠÍMI ČÍNSKÝMI PRODUCENTY ČERNÉHO ČAJE. Největší producenti černých čajů z Číny navštíví Českou republiku, za účelem navázání obchodní spolupráce.

 

Financování malých a středních podniků z veřejných zdrojů

11. května v TC AV ČR, Ve struhách 27, Praha 6 pořádá Technologické centrum AV ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR v rámci sítě Enteprise Europe Network bezplatný seminář určený především pro malé a střední podniky, kterým přiblíží možnosti finanční podpory z hlavních veřejných zdrojů na jejich rozvoj.

 

Kulatý stůl k administrativní zátěži podnikatelů

11. května proběhne v Olomouci, Jungmannova 25 setkání podnikatelů se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cíl setkání:

  • současná administrativní zátěž ze strany státu vůči podnikatelům a zaměstnavatelům,
  • seznámení s návrhy vlády na snižování nadbytečné byrokracie,
  • získání zpětné vazby od podnikatelů.

 

Innovation Day 2011

13. května proběhne v kongresovém centru v Praze 2. ročník konference Innovation Day. V letošním roce se bude konference zabývat otázkou, jak lze využít inovací k dosažení konkurenční výhody firmy do budoucna. Dozvíte se mimo jiné, jak můžete inovovat Vaše služby nebo jak rozpoznáte budoucí převratnou inovaci. Rozliční partneři z byznysu a z oblasti vědy a výzkumu se podělí o své zkušenosti. Na konferenci vystoupí např. Prof. Dr. Georges Haour od IMD Lausanne nebo Stefan Gabriel ze společnosti 3M.

 

Mezinárodní kooperační setkání Engineering 2011

BIC Plzeň pořádá  mezinárodní kooperační setkání Engineering 2011, které se bude konat 26. května 2011 v Nitře (Slovensko) v rámci 18. Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Akce je určena pro malé a střední podniky, výzkumné instituce i ostatní zájemce, kteří nabízejí nebo hledají nové technologie, nástroje a řešení pro své výrobky a služby, vývoj a výrobní procesy

 

Příležitosti podnikatelů v projektech zahraniční pomoci EU

Další z cyklu pravidelných seminářů, na nichž podniky mohou získat informace o možnostech zapojení do rozvojových projektů a programů vnější pomoci EU ve třetích státech, se koná 26. května 2011 v Bruselu. Tématem semináře tentokrát bude „Rozvoj soukromého sektoru a podpora malých a středních podniků v programech vnější pomoci EU“. Akci pořádají Stálá zastoupení členských států při EU společně s podnikatelskými reprezentacemi a agenturami na podporu obchodu.

Seminář je určen firmám, podnikatelským sdružením a asociacím zastupujícím podnikatelskou veřejnost, ale i dalším subjektům se zájmem o zapojení do projektů rozvojové pomoci a programů vnější spolupráce EU ve třetích zemích. Oblast rozvoje soukromého sektoru a podpory malých a středních podniků nabízí také celou řadu příležitostí pro zapojení neziskového sektoru, univerzit nebo konzultačních a poradenských společností, subjektů působících v oblasti rozvoje lidských zdrojů, budování kapacit, přístupu k finančním službám, investicím a podobně.