Koučing a mentoring jako součást cesty

V dnešní době, kdy se neustále klade větší důraz na rychlost a kvalitu práce, je až k údivu, kolik lidí neřeší možnosti sebevzdělávání a mentoringu. Pokud si toto téma vztáhneme na autory nových projektů, tak ti mají mnohdy svou představu o tom, jak by měl jejich projekt fungovat, ale už často netuší, jak by měli fungovat oni sami, jak se zlepšovat a posouvat kupředu. A právě k určitému progresu slouží koučing, který vás provede osobnostním rozvojem, a mentoring, jenž vás nakopne k pracovnímu zlepšení.

 

Hledat nové směry a rozvíjet se

Pokud se budeme bavit o koučingu, tak je jasné, že každý máme své silné a slabé stránky, které se budou  do našeho byznysu prolínat, a to poměrně výrazně. Obecně jsem zastánce názoru, že negativní vlastnosti nejde prostě zahodit, ale můžete se s nimi naučit pracovat. To samé lze ovšem rozvíjet na druhé straně a osvojovat si nové přínosné znalosti a zkušenosti.

Koučing je tedy zajímavý nejen pro podnikatele, ale prakticky pro každého z nás. Kouč nám dokáže ukázat běžné věci v naprosto jiných souvislostech a nasměrovat nás na cestu, která se může ukázat jako pozitivní zlom ve vašem životě a přístupu k němu. Koučing je vhodný hlavně ve dvou případech: za prvé, pokud jste tzv. ve slepé uličce, nejste vnitřně spokojeni a rádi byste provedli nějakou změnu a posunuli se dále. V druhém případě máte stanovený určitý cíl a chcete jej dosáhnout co nejefektivněji a potřebujete nasměrovat. Kouč se tak na vás zaměří a pomůže vám řešit vaši situaci a životní cíle, rozvíjet vaše schopnosti, a to zejména na dlouhodobé bázi, čímž se odlišuje od mentora.

V obou případech vám ale pomůže stanovit konkrétní kroky k cíli, které ideálně na vašich pravidelných sezeních společně vyhodnocujete.

Nástroj pro předávání zkušeností

Oproti tomu je mentoring orientovaný spíše na řešení konkrétních bodů. Mentor vám pomáhá rozvíjet myšlenky, argumentuje, pomáhá se zvolením správných priorit v čase a detailně s vámi prochází vaše potřeby a povinnosti. Může se jednat třeba o přípravu materiálů pro investory, zpracování cash-flow, vhodné nastevné podílů ve vztahu k investorovi či dokonce vyhodnotit váš záměr, zda se vůbec ubíráte správným směrem.

Bohužel se občas setkáváme s případy, kdy autor přijde až ve chvíli, kdy na projektu pracuje již delší dobu a investoval nemalé peníze. A my mu na schůzce s lítostí vyjmenujeme dva tři projekty, které už fungují na tom samém či velice podobném principu. Nebo se zeptáme na jednoduchý avšak podstatný bod zda má vyřešenou ochrannou známku. Právě v tomto případě se nám již stalo, že naši klienti měli celý projekt připravený, nadabovaný známou osobností, postavený celý portál a následně jsme zjistili, že název společnosti je již zabraný. Přitom taková banální „chyba“ vás může stát desítky až stovky tisíc.

Ať již zakládáte startup, jste autor nápadu nebo jen zvažujete změny ve svém životě, obě možnosti pro vás mohou být tou správnou cestou, která vás může posunout dál, vydělat vám či ušetřit nemalé prostředky a hlavně vám pomůže “zkrotit” čas, který je dneska tou nejdražší komoditou.

 

Více o mentoringu v našem týmu najdete na této stránce.

 
 
Autor: 
Jakub Domitra