Co dělat KDYŽ: Potřebuji formulovat svou ideu

V tomto článku se zaměříme na téměř nejdůležitější bod na cestě za realizací vašeho podnikatelského záměru, a tím je umět svůj nápad srozumitelně a jasně vysvětlit. A to nejen potenciálnímu investorovi, ale prakticky komukoliv.

Pozor na provozní slepotu

Velice často dochází k tomu, že je autor do svých myšlenek už tak nějak “zacyklený”. Když se ho pak někdo zeptá, na čem že to vlastně pracuje, tak většinou odpoví velice obšírně až odborně, ale neuvědomuje si, že pro člověka, který o tom slyší poprvé, to může být zcela matoucí a neuchopitelné. Tím spíše, když proti němu sedí investor a má pouze omezený čas na pochopení celé věci a následné rozhodnutí, zda bude chtít své prostředky investovat.

Formulujte svůj elevator pitch

Mějte na paměti, že případného investora můžete potkat i na nějaké networkingové akci nebo na přednášce a budete mít opravdu jen pár minut, abyste jej zaujali. Proto je třeba umět hlavní myšlenku svého projektu formulovat s notnou dávkou přesvědčivosti, a to doslova do pár vět – tedy mít připravený tzv. elevator pitch.

Výše investice je základ

Vedle toho nikdy nezapomínejte, že investoři potřebují znát dvě základní čísla, která za nápadem stojí, proto musíte mít od počátku v hlavě tyto dvě cifry také.

Prvním číslem je logicky ona potřebná výše investice – investor se tak ihned zorientuje, jak si nápad ceníte a zda máte realistické ponětí o potřebných nákladech na realizaci. Tento bod by však měl vycházet z důsledně zpracovaného finančního plánu a nikoliv jej jen odhadnout.

Druhým bodem je pak vaše představa o procentním podílu, který jste za požadovanou investici investorovi z vaší budoucí firmy připraveni přidělit. I tato částka by měla vycházet z pečlivé kalkulace, odhadu hodnoty celého projektu, uvažované míry zapojení investora, návratnosti investice atd.

Nevíte? Přirovnávejte!

Naše doporučení pro formování své idey, je použití různých přirovnání. Nejlepší je opřít se o věci, které jsou plošně známé a vy zkuste svůj nápad nějak připodobnit, ač je třeba využitý ve zcela jiné oblasti.

Stejně tak je dobré poukázat na problémy, které budou osobě, které myšlenku představujete, známé. Následně pak navážete na vlastní nápad jakožto řešení těchto problémů. Pokud nepřicházíte s ničím zcela novým, ale spíše s určitou (a třeba efektivnější) modifikací, tak je třeba opřít se zejména o konkurenční výhody svého projektu.

 

Rádi vám pomůžeme s patřičnou formulací, ale ve výše zmíněných bodech byste měli mít jasno, a tím by měla i naše společná schůzka začít.

CHCI S VÁMI PROBRAT SVŮJ NÁPAD

 
Autor: 
Filip Major