Andělský investor a jeho poslání

Když se řekne andělský investor nebo angel investor, je to spojení, pod kterým si málokdo umí představit jeho pravý význam a poslání, které tato důležitá osoba může do našeho světa přinést. V dnešní zrychlené době nám digitální technologie a moderní aplikace poskytují prostředky měnit rychle prostředí, ve kterém žijeme. Je v naší moci dělat pozitivní (ale bohužel i negativní) změny a pokusit se ovlivnit svět kolem nás. 

Lidstvo právě vstupuje do fáze myšlenkové ekonomiky, tedy že se naše myšlenky každý den stávají realitou. Nápady obchodního charakteru se častokrát potýkají s nutností startovacího kapitálu, který na začátku mladému vynálezci, programátorovi nebo obchodníkovi s revolučním nápadem může chybět.  A to je situace, kdy vstupují do hry andělští investoři.

Kdo je andělský investor?

Andělský investor je člověk, který již dosáhl materiálního úspěchu, pravděpodobně uspěl v podnikání, vybudoval a prodal firmu nebo ji řídí z pozice akcionáře. Může to také být vysoce postavený manažer, jenž nashromáždil mnohaleté zkušenosti z řízení nadnárodních společností, má kontakty, zkušenosti a detailní přehled o daném sektoru podnikání. A to jsou právě ty aspekty, které jsou pro startupisty a zakladatele nových projektů to nejcennější. Finanční prostředky, které andělští investoři za své kariéry vygenerovaly, jsou tedy základem, aby se mohli začít zajímat o startupové projekty, do kterých mohou investovat.

Proč se jim ale neříká jen investor, ale „andělský investor“?

Anděl je totiž někdo, kdo přichází shora a pomáhá svému svěřenci překonat nějaký problém nebo ho doprovází na jeho cestě životem, varuje ho před chybami a špatnými rozhodnutími. Role andělského investora je vcelku podobná, protože takový byznys anděl má cenné zkušenosti z podnikání a pravděpodobně se již ocitl v podobných situacích, které čekají začínajícího podnikatele, takže existuje velká šance, že mu bude schopen pomoci na jeho cestě k úspěchu.

Andělé převážně preferují menší investice než venture kapitálové fondy, investují tedy ve fázi seed nebo pre-seed. Nejsou vymezeni sektory, jsou ochotni investovat i do radikálně odlišných technologií, takže jsou flexibilnější ve svých investičních rozhodnutích než zmíněné fondy rizikového kapitálu. Dalším důležitým prvkem je, že andělé poskytují investovanému projektu nebo zakladateli svou vlastní prestiž, která má také svou váhu.

Typy andělských investorů

Anděle můžeme zařadit do jednotlivých skupin na základě jejich přístupu k investici. 

Výborným vodítkem je kniha The handbook of financing growth: strategies and capital structure od Kennetha H. Markse, kde jsou definováni takto:

 

 • Anděl strážný (Guardian angel) – tento typ investora má snahu o aktivní podporu daného projektu pomocí svých zkušeností, kontaktů a osobních zkušeností s vedením společnosti. 
   
 • Operativní anděl (Operational angel) – jedná se o jedince se zkušenostmi ve vedoucí pozici velké společnosti. Výhodou tohoto typu investora je způsob uvažování nad postupy, procesy a jejich optimalizací. Nevýhoda může tkvět v jeho nezkušenosti s řízením malých, rozjíždějících se firem, tedy startupů. 
   
 • Podnikatelsky zaměřený anděl (Entrepreneurial angel) – tento investor má pestré zkušenosti z různých oborů, fází i jednotlivých situací, ve kterých se podnik může ocitnout. Je tedy velmi hodnotný především pro začínající podnikatele. Podnikatelům může nabídnout úplně jiný pohled na produkt a pomoci jim při získáváním dalších investic či úvěru od banky.
   
 • Sebestředný anděl (Hands-off angel) – tento anděl je většinou zámožný lékař, právník apod., který má zájem investovat, přestože nemá dostatek času ani zkušeností s vedením společnosti, které by podnikateli mohl věnovat.
 • Vševědoucí (Control freak) – investor, jenž má za sebou jistý profesní úspěch a věří, že zná odpovědi na všechny otázky, aniž by měl zkušenosti z daných sfér podnikání.
   
 • Nerozhodný investor (Lemming) – tento typ se rozhoduje na základě doporučení od svého „vůdce“ či doporučeních od svých kolegů. Zároveň se málokdy rozhoduje podle sebe.

 

Busyman Club andělských investorů

Od roku 2015 budujeme v Busyman.cz svůj vlastní klub andělských investorů. Jsou to přední podnikatelé a manažeři, kteří svými zkušenostmi aktivně přispívají k rozvoji andělského investování v České republice, kde je tato disciplína stále v rozkvětu v porovnání s vyspělým světem. Zejména v americké Kalifornii je tato oblast nejrozvinutější a andělé tam někdy vypisují finanční „tickety“ pouze na základě obličeje žadatele. 

Pro naše "anděly" organizujeme pravidelné akce jako je například Busyman Angel Day, kde se každých pět týdnů prezentují naživo ty nejlepší projekty, které právě hledají svého byznys anděla. Dále se andělští investoři potkávají na dalších neformálních akcích (Pivko s investorem), kde diskutují, sdílejí své zkušenosti, a posilují tak své know-how v této nové obchodní disciplíně.

Jak se stát andělským investorem?

Pokud má člověk výše zmíněné předpoklady, tak by nutně měl mít také dostatek odvahy! Andělské investování je totiž extrémně riziková disciplína, takže každý potenciální investor musí být připraven i na to, že o svoje finance může (v krajní situaci) přijít. Pokud se ale investice vydaří, mohou se jeho vložené prostředky zněkolikanásobit, a to logicky anděly láká.

Jedno z nejlepších poučení zní, že by se andělští investoři měli držet sektorů, kterým rozumí. Tam mohou přispět svými zkušenostmi a případnými kontakty nejvíce. Existují ale i případy, kdy andělé investovali do sektorů, které jim nebyly blízké, a přesto slavili úspěch.

Úplně nejdůležitějším aspektem andělského investora je určitě zkusit podpořit náš svět pozitivní energií a nasměrovat mladé nadějné podnikatele, startupisty a nadšence s převratnými myšlenkami na tu správnou cestu.

Pokud se tento předpoklad splní, je to velice dobré východisko k tomu, aby se investice andělovi vrátila. 

Na závěr si můžete stáhnout infografiku, kterou najdete níže.

 

Zdroj k článku: LIPOLD, Ondřej. Možnosti podpory pro začínající podnikatele. Praha, 2019. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Vedoucí práce: Michal Andera, https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=66451

....

Přečtěte si náš další článek: 

Co dělat když: Hledám parťáka do startupu

Autor: 
Jan Brody