Pět nejčastějších chyb podnikatelských záměrů

Podnikatelských nápadů existuje spousta, avšak ne všichni autoři projektů umí sestavit kvalitní podnikatelský plán, který obsahuje všechny potřebné informace a umí zaujmout. Často se u těchto plánů setkáváme s řadou chyb, které jsou mnohdy důvodem toho, že má autor potíže s nalezením investora. Dnes vám přinášíme pět základních a nejčastějších chyb, které naleznete v mnoha podnikatelských záměrech.

1. Absence základních informací

Autoři projektů se při tvorbě podnikatelského plánu soustředí především na to, aby plán obsahoval veškeré technické parametry produktu a svým obsahem působil velmi profesionálně a odborně. Mnohdy se však zapomíná na základní informace, které hrají neméně důležitou roli.

2. Úvodní souhrn

Na začátku každého podnikatelského plánu by mělo být alespoň krátké představení projektu, které čtenáři plánu umožní vytvořit si počáteční představu o daném projektu. I když se souhrn může zdát někomu zbytečný, je doporučováno jej zahrnout, protože hraje svou roli a člověku se celý plán bude číst mnohem lépe, protože se s projektem krátce seznámí již v úvodním souhrnu.

3. Analýza produktu

Další častou chybou je absence analýzy produktu. Právě tato část by neměla chybět v žádném podnikatelském záměru. Podrobná analýza záměru obsahuje popis externí i interní situace projektu přibližující vlastní zdroje (představení společnosti, lidé, finance, know-how, výrobní kapacity, apod.) i vnější vlivy (konkurence, odběratelé, trh, apod.). Vhodným shrnutím je právě SWOT analýza, která daného investora seznámí se silnými i slabými stránkami projektu, jeho příležitostmi a hrozbami.

4. Cíl a vize

Nedílnou součástí, která bývá mnohdy opomínána, je cíl, kterého má podnikatelský záměr docílit a strategie, jak tohoto cíle dosáhnout (produkty, ceny, marketing, distribuce). Tyto náležitosti je potřeba zpracovat do sekce finančního plánu, čímž dojde k reálnému zobrazení finanční náročnosti investice, předpokládaným příjmům a výdajům v čase (minimálně 3 roky), vývoj aktiv a pasiv aj.

Zahrnutí vize projektu do podnikatelského plánu může autorovi projektu usnadnit hledání investora právě proto, že se investor již na začátku seznámí s autorovými záměry a s tím, jakým směrem bude chtít autor projekt směřovat. Pokud se autorova vize setká s investorovou, lze očekávat, že obě osoby budou mít snahu vést projekt podobným směrem a dojde tak k eliminaci budoucích problémů a nedorozumění.

5. Závěrečné shrnutí

Poslední chybou, o které se dnes zmíníme, je časté zapomínání na závěrečné shrnutí. Doporučuje se na závěr uvést vhodné shrnutí celého projektu, které uzavře celý podnikatelský plán. I když podnikatelský záměr obsahuje všechny důležité části, není ještě zdaleka vyhráno. Je potřeba si celý podnikatelský záměr projít znovu od začátku a zamyslet se, zda jsou očekávání reálná, zda je projekt popsán srozumitelně, či jednotlivé části na sebe navazují.

Návod na vypracování dokonalého podnikatelského záměru neexistuje, protože každý má jiné představy o tom, jak by měl daný záměr vypadat. Avšak pokud podnikatelský plán obsahuje pro projekt klíčové informace a je zajímavý, vložená energie do vypracování daného plánu se jistě vyplatí. Vyvarování se těchto základních chyb nezaručuje stoprocentní nalezení vhodného investora, ale může usnadnit jeho hledání a nalezení.