Jste student a chtěli byste začít o prázdninách podnikat? poradíme Vám jak.

Povinnost hradit po ukončení studia sociálku nevzniká. Jak je to s podnikajícími studenty a platbou sociálního pojištění?

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Na začáku posledního týdne školního roku o tom informuje Česká správa sociálního zabezpečení. Studenti, stejně jako čerství absolventi, mohou začít podnikat a stát se osobou samostatně výdělečně činnou. Zahájení samostatné výdělečné činnosti ohlašují příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Ti, kteří studují střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu a nedosáhli věku 26 let, jsou považováni za nezaopatřené dítě. To je důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

A zde platí, že při výkonu vedlejší výdělečné činnosti hradí pojistné na sociální zabezpečení tehdy, pokud se k tomu sami přihlásí, nebo v případě, kdy daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění. V letošním roce je rozhodná částka 62 261 korun za rok.

Připomeňme, že doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od roku 2010 nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod. Účast na důchodovém pojištění si studenti starší 18 let či absolventi, kteří nevykonávají výdělečnou činnost, mohou zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění, doplňuje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení s tím, že nejnižší pojistné hrazené v roce 2014 činí 1817 korun měsíčně.

Ti studenti, kteří se rozhodnou při studiu pracovat, mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění jen tehdy, pokud se zaměstnavatelem mají uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti s příjmem alespoň 2500 korun měsíčně. Pojistné studenti hradí i v případě, kdy pracují na základě dohody o provedení práce s příjmem nad 10 000 korun za měsíc u jednoho zaměstnavatele.

Pojistné za studenty, stejně jako za ostatní zaměstnance, odvádí zaměstnavatel. Studentům se doba, kdy platí pojistné, započítává do doby pojištění potřebné pro důchod. Pokud za prací vycestují do zahraničí, nemusí to oznamovat České správě sociálního zabezpečení.