Poradíme Vám, jak si nenechat rozkrást firmu

Lupiči již zdaleka nepředstavují takovou hrozbu pro firmy. Větším strašákem jsou vnitřní hrozby, především tedy rozkrádání společnosti ze vnitř. Vnitřní napadání způsobí společnosti velké ztráty, které se mohou pohybovat od sto tisíců až po milion. V tomto článku vám poradíme, jak se těmto vnitřním hrozbám vyvarovat. 

Počet společností obávajících se, že společnost utrpí ztráty především kvůli vnitřním chybám, roste. Proces než se zjistí příčina úbytku peněžních prostředků společnosti, není vždy rychlý, což se jednoznačně projeví ve ztrátách společnosti. Ztráty mohou dosahovat hodnoty sto tisíců až milionu, což není pro žádnou společnost příjemné.

O možnostech úniku peněz popisuje z vlastní zkušenosti partnerka nejmenované společnosti: „Vše začalo, když účetní jednou nedopatřením zaplatila fakturu dvakrát. Jelikož chybu zaznamenala sama a nikdo ji na ni neupozornil, zjistila, že to vlastně nikdo nekontroluje a nikomu nevadilo, že daná faktura byla zaplacena dvakrát.“

 

K tomu, abyste se vyvarovali těmto hrozbám, vám přinášíme několik užitečných rad:

  1. Zavedení jasných pravidel ve firmě

Stanovení pravidel hned na začátku pracovního poměru se zaměstnancem vám může ušetřit zbytečných starostí a nedorozumění. Zaměstnanci si musí být vědomi, co si smí dovolit a co naopak ne a jaké postihy na ně čekají v případě, že poruší pravidla. Nastavení firemních pravidel může být pro každé firemní oddělení individuální. Zvláštní důraz by měl být kladen na zaměstnance, do jejichž činností práce patří uzavírání smluv, obchodování s firemním majetkem, správa firemních účtů apod.

 

  1. Zeptejte se na názor zaměstnanců

Zaměstnanci si mnohdy mohou všimnout více věcí, než vy, proto je podstatné, abyste s nimi komunikovali. Mnohdy vás mohou upozornit na věci, které ve firmě nefungují nebo na mechanismy, které ve firmě chybí. Komunikace s nimi vám tedy může pomoci v identifikaci daného problému společnosti, avšak si musíte dát pozor, aby nedošlo k tomu, že budete zaměstnance nutit, aby na ostatní donášeli.

 

  1.  Nespoléhejte na věrnost zaměstnanců

Na loajalitu zaměstnanců nelze v každém případě spoléhat. I když danému zaměstnanci důvěřujete, měli byste i tak být opatrní, protože nikdy nevíte, kdy by se vám vaše důvěra mohla vymstít. Proto nesvěřujte své autorizační klíče v rámci bankovnictví nikomu. Zde není od věci být opatrnější a mít i např. nad vaší účetní kontrolu.

 

  1. Mějte přehled nad pohybem peněz

Jako vlastník vaší společnosti byste měli mít celkový přehled o veškerých aktivitách dané firmy. Proto vám radíme, abyste sledovali finanční toky vaší společnosti. Nejen, že budete mít kontrolu, ale budete mít také jistotu, že vaše peníze jsou využity tam, kde je to potřeba.  Zabráníte tak nepříjemnostem, kdy by mohly být dané faktury úmyslně proplaceny dvakrát.

 

  1. Nepodceňujte kontrolu obchodníků

Všímejte si činnosti svých obchodníků. Právě oni patří do nejrizikovější skupiny zaměstnanců. Jejich práce je především spojena s výsledky souvisejícími s cíly společnosti. Pokud jsou jejich výsledky netypické a v krátké době uzavřeli velké zakázky se stejnými společnostmi, něco nejspíš nebude v pořádku.