Základní rady k nákupu akcií

Rádi byste nakupovali akcie a zajistili si tak další možnost pasivního příjmu? Nákup akcií je poměrně rizikový způsob investování a je proto důležité o tom něco vědět. Máme pro Vás základní fakta, které byste měli znát než se do obchodování pustíte.
 
1. Akcie coby základní instrument finančního trhu
 
Samotná akcie představuje majetkový podíl na vlastnictví podniku, firmy, která má statut akciové společnosti. Základní jmění takovéto společnosti může být rozděleno na libovolný počet podílů - akcií. Majitel akcie je de facto investor. Jako investor očekává zhodnocení svého vkladu, majetku. Velké akciové společnosti za přísných regulačních podmínek mohou emitovat své veřejně obchodovatelné akcie na akciových burzách. Děje se tak zejména za účelem kapitalizace společnosti.
 
2. Jak se vyvíjí kurz akcie
 
Vývoj kurzu každé akcie je individuální. Přesto je možné vypozorovat typický průběh kurzu a určitých standardních situací, ve kterých se kurz akcie může nacházet. Tento směr se nazývá trend. Kurzy akcií mohou růst či klesat. Pokud je všeobecný trend růstový, mohou akcie společnosti přesto klesat např. v důsledku mimořádně chybného rozhodnutí managementu akciové společnosti. Naopak v situaci, kdy většina akcií, se kterými se na burzách obchoduje, oslabuje, mohou některé akciové společnosti vykonat úspěšnou restrukturalizaci či zavedou krizový program cílený na zlepšení ziskovosti.
 
3. Nejznámější akciové burzy a jejich fungování
 
V USA se burzovní dohody koncentrují na několika burzách, z nichž největší význam má New York Stock Exchange (NYSE). Další významnou americkou je American Stock Exchange (AMEX). Dále se v USA objevují burzy s lokálním významem. V Japonsku existuje pět burz cenných papírů (Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Nagoya Stock Exchange, Kyoto Stock Exchange, Sapporo Stock Exchange. Nejvýznamnější evropské akciové burzy jsou London Stock Exchange a Frankfurtská burza cenných papírů.
 
Jak efektivně nakupovat akcie?
 
Přímý přístup k obchodování na burze mají jen obchodníci s cennými papíry s platnou licencí a s členstvím na burze. Jedním z nejobvyklejších způsobů pro obchodování s akciemi je podepsat smlouvy upravující podmínky obchodování mezi vámi a obchodníkem s cennými papíry. Tento způsob však nese mnoho nevýhod, především nepružnost, pomalé plnění obchodních příkazů, nemožnost reagovat na okamžitý vývoj ceny, špatný přehled o aktuálně držených akciích.
 
Za nejefektivnější a zároveň nejjednodušší způsob, jak nakupovat a prodávat akcie lze považovat online obchodování.Vyberete si poskytovatele připojení na online burzu a přímo ze svého počítače, z pohodlí svého domova, či kanceláře můžete nakupovat a prodávat své akcie za aktuální ceny na trhu a pružně a rychle tak reagovat na jakékoli změny. Online trading je zároveň efektivnější z hlediska celkových nákladů spojených s obchodováním na burze.