Víte, co znamená dlouhodobý garantovaný výnos?

Velká část našich spoluobčanů disponuje nemalým peněžním majetkem, který po léta střádá a pečlivě schraňuje. Někdo pod polštářem, většina v bance, pojišťovně – v „takzvaných“ garantovaných produktech, jako jsou spořící a termínované účty, penzijní, či životní pojistky apod. Pojďme se společně zamyslet nad tím, co to znamená a co se za touto garancí skrývá? A je vůbec správné budovat majetek touto formou?
Základním garantem je zde stát – ten garantuje hodnotu peněz (my však víme, že jí ve skutečnosti garantovaně znehodnocuje vydáváním nových peněz).

A potom je tu ta instituce, která prostředky spravuje a investuje svým jménem dále – ta garantuje slíbený výnos. Není to tedy spíše než garance dvojité riziko?

Oba subjekty mohou selhat – tak jako v historii již mnohokrát. Hyperinflace, měnová reforma, bankrot banky, pojišťovny – i té sebevětší. Garance totiž neznamená jistotu. Jako věřitel věřím garantovi, nebo garantům, že své závazky splní, ale to se ne vždy vyplní. Oproti tomu jistota je, že když upustím jablko, spadne na zem, nebo že země se točí. Jistotu nemusím nikomu věřit – ta prostě je!

Tak spolehlivě, jako fungují zákony fyzikální, fungují stejně spolehlivě i zákony ekonomické. Na ty se mohu vždy a všude spolehnout. Peníze jsou určitě dobré mít. Jako likvidní zásobu, rezervu, ale určitě v nich nedoporučuji dlouhodobě budovat majetek. Je lepší budovat v reálné hodnotě – nemovitostech, v obchodních společnostech, cenných kovech a kamenech, umění, akciích, nebo akciových fondech. Ty svou reálnou hodnotu neztratí, ale naopak zvýší – jsou totiž reálné.

Lidé se bojí rizika poklesu hodnoty, ale ta bývá vždy dočasná a je brzy vystřídána dalším růstem. Zkuste tedy, až budete hovořit o dlouhodobých investicích do věcných hodnot (např. akcií), zaměnit slovo „riziko“ za slovo „volatilita“.

A slovo na závěr – učte se, přemýšlejte svojí hlavou a nezapomeňte diverzifikovat. Jako společnost na zemi disponujeme spoustou hodnot, projektů, oborů, regionů, kam můžeme investovat. Zvládnete to stejně, ne-li lépe, jako banky, či pojišťovny a budete majiteli, nikoliv věřiteli. Váš výnos sice nebude garantovaný, zato ale bude jistý!