24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Přehled změn týkajících se podnikání 2012

Daň z příjmů

  • Sleva na dani za poplatníka se v roce 2012 vrací na 24 840 korun. Za rok 2011 to přechodně bylo jen 23 640 korun.

  • O 150 korun měsíčně (1 800 korun ročně) se zvýšila daňová sleva na dítě. Rodiče si tedy budou moci ročně odečíst za jedno dítě 13 404  korun.

Daň z přidané hodnoty

  • Spodní sazba DPH se zvyšuje z 10 na 14 procent. Postihne to potraviny, služby, vodné a stočné, teplo, kulturu, sport, dopravu nebo léky. Od roku 2013 se pak obě sazby sjednotí na 17,5%.

  • Na přijatém dokladu již nemusí být uvedeno DIČ nebo údaje pro výpočet DPH. Novela zjednodušuje uplatnění nároku na odpočet.

  • Podle stávající úpravy se při opravě základu daně a výše daně se použije sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny platné ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Novelou se doplňuje možnost použít i kurz „platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy“. Použití tohoto kurzu by mohlo být vhodné zejména pro plátce, kteří opravují jedním souhrnným opravným daňovým dokladem více zdanitelných plnění, uskutečněných původně v různých zdaňovacích obdobích.

Sociální a zdravotní pojištění

  • Minimální nemocenské pojištění OSVČ se zvedá na 115 korun měsíčně.
  • Od ledna 2012 je výše minimální zálohy na důchodové pojištění OSVČ stanovena na 1 836 korun.
  • Od ledna 2012 je výše minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na 1 697 korun.
  • Maximální vyměřovací základ důchodového pojištění pro rok 2012 je stanoven na 42násobek průměrné mzdy (v roce 2011 to byl 72násobek). Výše stropu u důchodového pojištění se tak snižuje ze současných 1 781 280 korun na 1 206 576 korun.
  • Maximální vyměřovací základ zdravotního pojištění zůstává na 72násobku průměrné mzdy. Ta se ale zvýšila, takže maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce 2012 činí 1 809 864 korun.