Chcete podnikat, ale máte obavy z příliš velkého rizika? Zkuste franšízu.

Možná cítíte, že v sobě máte podnikatelského ducha, ale nechcete moc riskovat. Jednou z možností je franšíza. Než se ale do ní pustíte, je potřeba si předem zjistit několik informací. V článku vám podrobně popíšeme, co start franšízy obnáší, jak vybrat a prověřit si vhodný koncept a především, na co si dát pozor při podpisu franšízingové smlouvy.

 Pustit se do samostatného podnikání je odvážný krok a ne každý člověk je pro to vhodný, někomu zcela vyhovuje zaměstnanecký stav. Je-li ale člověk schopný a nebojácný, i když zpočátku zaměstnanec, dostane se po určité době do stavu, kdy se chce prosadit sám. Touží samostatně se rozhodovat a těšit se z úspěchů vlastní práce.

Takové rozpoložení je typickým „předfranšízovým stavem“ člověka, který chce sám nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a zažít buď úspěch, nebo se poučit ze svých chyb. Lidé, kteří pocítí výše popsané „nutkání“, se začnou měnit v podnikatele.

Typickými představiteli jsou lidé kolem čtyřiceti let, s určitým kapitálem a s jasnou představou o oboru, ve kterém chtějí podnikat. Nechybí jim ve většině případů ani podpora vlastní rodiny.

Člověk starší čtyřiceti let už nechce riskovat, zažívat úspěchy následované zvraty a pády. Chce začít bezpečně – s velkou pravděpodobností úspěchu. To je důvod, který ho přivede k myšlence koupit franšízový koncept.

Jak se stát franšízantem

Připojit se ke skupině těch, kdo podnikají na základě ověřeného know-how, se nedá lusknutím prstů. Každý provozovatel, ať již domácích, nebo zahraničních úspěšných franšízových konceptů si musel projít sedmi postupovými fázemi (viz grafika), které na následujících řádcích postupně rozebereme.

První fázi reprezentuje penzum informací, které musí zájemce načerpat o samotném franšízingu. Počáteční fázi provází řada otázek, na něž budoucí franšízant hledá odpovědi. Nejlepší je se v tomto případě obrátit na nezávislou neziskovou organizaci – Českou asociaci franchisingu (ČAF, www.czech-franchise.cz), která sdružuje kvalitní poradce a právníky. Vzdělat se v této oblasti můžete i účastí v ročním studijním programu Školy franchisingu (www.franchising-academy.cz).

Na konci počáteční fáze byste měli mít jasnou představu o tom, co je franšízové podnikání, a znát odpověď na všechny vámi kladené otázky. 

Výběr konceptu

Dalším krokem je výběr franšízy. Na českém trhu je přibližně 200 franšízových konceptů, v Evropě pak asi 10 tisíc. V případě, že ovládáte cizí jazyk (ideálně angličtinu), nejste odkázáni pouze na již etablované koncepty v ČR, ale můžete pomýšlet i na koupi tzv. masterfranšízové licence a tak přivést do Česka další zahraniční koncept.

Cena takové licence se mnohdy pohybuje pro trh v ČR v řádech statisíců až milionů korun. Franšízor navíc vyžaduje vynikající znalosti místního prostředí a také podnikatelské zkušenosti, samozřejmostí jsou znalosti z vybraného oboru.

Potenciální zájemce o koupi regionální franšízové licence v rámci tuzemského trhu takové finanční prostředky ani jazykové znalosti nepotřebuje. Pořizovací cena licence se pohybuje v rozmezí mezi 50 až 500 tisíci korunami. K tomu, abyste mohli otevřít provozovnu, je nutné mít i počáteční kapitál ve výši jednoho až dvou milionů korun, ideálně aby alespoň 40 procent kapitálu pocházelo z vlastních zdrojů, zbylou část lze řešit úvěrem nebo půjčkou.

Podle předpokládané výše vstupní investice si může zájemce vybrat koncept, a to například pomocí internetu (www.cze-franchise.cz, www.franchising.cz, www.avexsystems.cz) nebo může navštívit některou z akcí pořádaných ČAF (konference, pracovní snídaně, kurzy nebo výstavy). Inspirací vám mohou být i zahraniční veletrhy – například ten největší konající se v Paříži (Franchise Expo Paris, 22. – 25. 3. 2015).

Prověření konceptu i vlastních sil

Výběr konceptu a jeho prověření se nevyplácí uspěchat. Přehlédnutí nebo chyba v odhadu možností konceptu, ale i vlastních sil může mít dalekosáhlé důsledky. Navštivte fungující provozovny, promluvte si s jejich provozovateli, osobně si vyzkoušejte služby nebo zboží konceptem nabízené a nezapomeňte je porovnat s existující konkurencí. 

Teprve poté, až vyhodnotíte všechna vaše interní kritéria a označíte koncept za „ten pravý“, se dostáváte do fáze projevení oficiálního zájmu o koupi licence.

Jednání a podpis franšízingové smlouvy

Tato rozhodovací fáze začíná oslovením poskytovatele licence (franšízora nebo masterfranšízanta) s žádostí o informace, a případně i o následnou schůzku. Většina konceptů zašle základní informace a mnohdy spolu s nimi i dotazník pro zájemce o koncept.

Franšízor vás posléze vyzve k návštěvě centrály, kde získáte více interních informací o konceptu. Nejdůležitější část údajů se zájemcům ukazuje až po podpisu „Dohody o utajení důvěrných informací“. Dohoda chrání franšízora před zneužitím poskytnutých cenných informací, především z oblasti know-how.

Zájemce má někdy problém s jejím podpisem z důvodu výše sankcí za její porušení. Ten, kdo nechce poskytnuté informace zneužít, s výší sankce nemá žádný problém. Po podpisu následuje seznámení s ekonomikou konceptu, a zpravidla je také možné strávit čas na vybraných provozovnách, kde se zájemci naskytne možnost se na vše zeptat těch, kdo na provozovně pracují, a případně si i jednotlivosti vyzkoušet.

V této fázi vyjednávání má také zájemce možnost nahlížet do Provozní příručky franšízy, a může se tak ujistit, že know-how je řádně a kvalitně popsáno, aby mu mohlo být oporou v jeho samostatném podnikání. Někdy je tato „namlouvací“ fáze delší (i více než tři měsíce), pak poskytovatel zpravidla vyzve zájemce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.

Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí si zájemce zajistí čas a exkluzivitu pro vybraný region (například na půl roku). Poskytovatel po sjednanou dobu nebude vyjednávat s jiným zájemcem ve vašem regionu. Máte tedy více času na prověření konceptu, nalezení vhodných podnikatelských prostor či ukončení svých dosavadních aktivit.

S podpisem této smlouvy skládáte i přiměřenou zálohu, která v případě vašeho odstoupení od projektu propadá ve prospěch franšízora.

Není-li nutné vyjednat odklad, podepisuje se hned franšízingová smlouva, kterou zájemce zpravidla konzultuje se svým právníkem. Zde nastává další častý problém, že právník zájemce má zpravidla malou nebo nulovou zkušenost s franšízingem, a tak smlouvu považuje za nevyváženou a navrhuje množství změn. Problém lze odstranit kontaktováním právníků například z řad členů ČAF. 

Výstavba provozovny

Dalším krokem celého procesu je vzájemné odsouhlasení vhodného místa pro provozovnu, rozsahu stavebních úprav, případně způsobu vybavení interiérů. Projekt většinou zpracovává franšízor pomocí svých architektů, vlastní realizaci pak provádí franšízant pomocí doporučených, a tedy i ověřených dodavatelů a vše také financuje. Veškeré zařízení je následně majetkem franšízanta, a ten se o něj i lépe stará. 

Posledním krokem je již jen slavnostní otevření provozovny, po němž již následuje její každodenní provoz. Jakýkoli nastalý problém franšízant řeší se svým přiděleným franšízovým konzultantem.

Další příspěvky

  • UP Business Camp motivoval k podnikání

    Olomouc (24. listopadu 2021) - Mít nadšení, motivaci, odvahu, dát do podnikání srdce a začít businessem můžete právě teď. To opakovaně zaznívalo na univerzitní konferenci UP Business Camp,...
  • OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM BUSYMAN ANGEL DAY ROKU 2021

    V úterý 16.11.2021, jsme se letos naposledy sešli na pravidelném eventu, který můžete znát pod názvem Busyman Angel Day. Tento event pořádáme pravidelně už od dubna 2015. Jeho...
  • Souboj startupů na UP Business Campu se blíží

    Olomouc (2. listopadu 2021) – Na 9. ročníku konference UP Business Camp proběhne souboj startupů a inovativních týmů. Ty mohou vyhrát ceny v hodnotě více než 100 000 Kč a vyplout tak...

Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace.

Zákazníci
Chcete mít stoprocentní jistotu, že je váš dokument bez jediné hrubky a stylisticky správně?
Korektura
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Concept Proof
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Kvalitní produkt si zaslouží krásný kabátek na míru. Vizuální komunikace je extrémně důležitá od vizitek až po web. Jste se současným stavem vaší grafické identity spokojeni? Grafika
Potřebujete zpětnou vazbu, či nacenění na vaše plánované technické řešení, MVP, či prototyp? Prototyp
Máte svůj projekt dostatečně právně ochráněn proti konkurenci či případnému zneužití? Máte projekt ochráněn pro expanzi do dalších zemí? Ochrana produktu
Chcete dostat zpětnou vazbu na váš Business plán od zkušeného podnikatele? Chcete aby váš business plán byl opravdu neprůstřelný? Nechte si dát zpětnou vazbu od profesionála. Business plán
Nevíte si rady s naceněním vašich produktů či služeb? Využijte individuální konzultace s některým z našich odborníků z řad našich mentorů. Nacenění
Nevíte si rady s definováním vašich zákazníků? Využijte individuální konzultace. Zákazníci
Chcete si poslechnout názor pro který trh je váš produkt, či služba momentálně nejatraktivnější? A jaká je vůbec validace vašeho trhu? Cílový trh
Než se do čehokoliv pustíte je vždy dobré vědět, jestli x dalších týmů nedělá na něčem podobném. Nechte si pořádně zanalyzovat vaši konkurenci. Konkurence
V rámci našich aktivit jsme napojeni na řadu silných partnerů a distribučních kanálů. Zajímala by vás možnost spolupráce v této oblasti?
Distribuce
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán
Ani sebelepší produkt nikdo nekoupí, pokud se o něm lidé nedozví. Nechte si zrevidovat či kompletně sestavit marketingovou strategii na míru. Marketing
Víte, že vlastnická struktura může být důležitým parametrem, jestli se investor rozhodne investovat do vašeho projektu, či ne? Vlastnická struktura
Nejste si jisti jak nastavit podmínky pro vstup investora (požadovaná investice vs. podíl)? Využijte odborné konzultace. Nabídka investorovi
Nekamarádíte se s čísly, ale víte, že jsou nezbytnou součástí úspěšného byznysu? Nechte si je zrevidovat. Finanční plán

Busyman

Chcete mít přehled o novinkách a akcí jako první? Stáhněte si naši App Busyman pro Android nebo iOS

Google Play App Store

Busyman.cz a jeho provozovatelé neposkytují služby investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004. Neposkytují poradenství pro trh s akciemi a cennými papíry. Dále také Busyman.cz, ani jeho provozovatelé, neručí za obsah zobrazených informací vložených samotnými inzerenty na internetové stránky Busyman.cz.

Tento portál provozuje společnost:
Genesis Invest s.r.o.
sídlem Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná pod C 175775 u Městského soudu v Praze. IČ: 24804185

Kanceláře Busyman najdete na adrese Mánesova 28, Praha 2 - Vinohrady

© 2010 - 2022 Genesis Invest s.r.o.