Jaké kontroly mohou potkat Vaši společnost?

Slovo kontrola vyvolá v každém podnikateli nepříjemný proces. I když máte veškeré své podnikatelské aktivity v pořádku, jedná se o nepříjemnou situaci. Pokud kontrola nenajde žádné porušení zákona nebo nesrovnalosti, pořád se jedná o proces, který značně zdržuje činnost vaší společnosti.

Kontrola není nejspíš příjemná nikomu z podnikatelů a mnozí z ní mají velké obavy, i když mají veškerou dokumentaci v pořádku. Dlouhé prohrabování se v dokumentech a hledání chyb zaměstnanci kontrolního úřadu mnohé znervózňuje a vyvolává v nich pocit obav, co kdyby na něco někdy zapomněli. Nejistota, zda jsou ve firmě dodržována všechna pravidla a zákony a nehrozí pokuty a popotahování po úřadech bývá hlavním obavou mezi podnikateli. Neznalost zákona neomlouvá, avšak sledování veškerých změn není vždy jasnou věcí. Nejčastějšími kontrolami bývají právě ty z finančních úřadů, úřadů práce či známé České obchodní inspekce. Výhodou těchto kontrol je, že se dá dopředu alespoň předběžně odhadnout, na co by se asi mohli úředníci zaměřit.

K tomu, abyste měli kontrolu rychle za sebou a vyhnuli se případným nepříjemnostem je důležité, abyste s pracovníky daného kontrolního úřadu spolupracovali a nekladli zbytečný odpor. Spolupráce a vstřícný přístup nejen, že usnadní práci kontrolorům, zrychlí jejich práci, ale také eliminuje možnosti podezření, že něco skrýváte a snažíte se od chyb odpoutat pozornost. Povinnost zajistit vhodné místo a podmínky pro kontrolu, spolupracovat prostřednictvím předkládání požadovaných záznamů a nezatajovat dokumenty a doklady máte ze zákona.

Finanční úřad

Úkolem kontrol z finančního úřadu je zkontrolovat správnost plnění daňových povinností. Kompetence jsou upraveny v daňovém řádu. Podnětem ze strany finančního úřadu mohou být nesrovnalosti v daňových přiznáních či udání společnosti třetí osobou, kdy úřad prověřuje, zda dané udání bylo důvodné. Kontrola z finančního úřadu je noční můrou všech podnikatelů. V případě, že však podnikatel dodržuje zásady daňového řádu, nemusí mít obavy.

Úřad inspekce práce

Úřady inspekce práce slouží k tomu, aby upozorňovaly na možné porušování zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce. Úřady bojují proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců a švarcsystému (tedy závislé práce). Dle zákona o inspekci práce se zaměřují na kontrolu dodržování a ochranu pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Úřady proto nejčastěji kontrolují dodržování pracovní doby, přestávek, odměňování, ochranu zdraví zaměstnanců atd. mezi činnost Státního úřadu inspekce práce a jeho oblastních inspektorátů práce nepatří řešení individuálních nároků zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavateli, což se týče především vymáhání mzdy či potvrzení o daném pracovním poměru.

Česká obchodní inspekce

Cílem kontrol České obchodní inspekce je dozor nad právnickými a fyzickými osobami, kteří prodávají či dodávají výrobky a zboří na vnitřní trh, poskytující služby aj. ČOI kontroluje, zda se podnikatelé nesnaží spotřebitele ošidit a vydělat tak na nich, dále se zaměřuje na kontrolu bezpečnosti výrobků, dodržování podmínek stanovených zákonem a mnoho dalších. ČOI podléhá zákonu o České obchodní inspekci a současně také zákonu o ochraně spotřebitele.