Jak vymyslet správný název pro vaši společnost.

Jednoduše zapamatovatelný, srozumitelný, nápaditý a nezaměnitelný. Přesně takový by měl být název vaší společnosti, avšak nesmí být nijak urážlivý či hanlivý, protože by se vám mohlo stát, že vám název při registraci společnosti zamítnou a celý proces se značně protáhne.

Při zakládání společnosti je potřeba nejen řešit formu a podobu společnosti, ale také její název. Jméno společnosti hraje významnou roli, protože musí zaujmout a nalákat zákazníky. Proto by název měl být výstižný, lehce zapamatovatelný a nezaměnitelný.

Při vymýšlení názvu musíte být kreativní, avšak s mírou. Název by neměl být nijak hanlivý. Nejen, že byste jím mohli odeštvat zákazníky, ale také by název vám nemuseli při registraci přiznat.

Procento odmítnutých názvů firem se pohybuje kolem 0,5. I když je tato hodnota velmi nízká, pro firmy, jejíž název byl posouzený jako nevhodný, to znamená prodloužení procesu registrace a také dojde k zvýšení nákladů. Což může přinést řadu nepříjemností a starostí.

Ze zákona nesmí být název společnosti shodný s jinou společností, i když se jedná o odlišnou formu firmy. Dále nesmí být název téměř shodný s názvem další firmy či klamavý. S počtem přibývajících firem je náročnější vymyslet správný název společnosti.

Důležité je především dát si pozor na to, aby již obdobná firma neexistovala a aby nebyla zabrána doména webových stránek.