Čtyři důvody, na které si dát pozor při založení start-up společnosti

Výsledky řady výzkumů tvrdí, že start-up má mnohem větší šanci uspět, pokud je založen týmem spoluzakladatelů a ne jednotlivcem, protože různé vlastnosti spoluzakladatelů se mohou navzájem doplňovat, podporovat a také kontrolovat. V některých případech ale může vést k úplné katastrofě.

Mít tým spoluzakladatelů může přinést společnosti úspěch, ale tým se musí skládat ze správných spoluzakladatelů, v opačné situaci hrozí katastrofa, dodává Denny Britz. Jeho mínění stvrzuje jeho vlastní zkušenost, kdy jeho dva týmové projekty neuspěly právě kvůli špatným lidem v týmu. O tomto faktu jej přesvědčilo to, že konkurence s podobně zaměřeným projektem na trhu uspěla.

 

Jakými vlastnostmi, lze tedy charakterizovat špatného člena v týmu?

  1. Nedostatek zaujetí

Dejte si pozor na lidi, kteří mají jiné časově náročné zájmy, jsou velmi zaneprázdnění nebo pracují na plný úvazek. Ideálními spoluzakladateli nejsou ani studující lidé nebo lidé s osobními či jinými problémy. Pro ně bude založení start-up pouhým „vedlejšákem“ a nebudou ochotni se mu věnovat na plný úvazek. Vašemu úsilí o založení kvalitní společnosti to jen uškodí a oni budou věčně v časovém presu a dodávat úkoly se zpožděním. Proto ideálními osobami k založení start-upů jsou mladí lidé, kteří jsou nadšení pro věc a nenechají se snadno rozptylovat dalšími faktory.

  1. Nedostatky v chápání společné vize či dlouhodobého cílu

Nepracujte s lidmi, kteří nesdílí stejnou vizi nebo dlouhodobý cíl projektu jako vy. Pozor si musíte dát také na lidi, kteří šli do projektu jen kvůli vidině velkých peněz. Jako zakladatel start-upu budete na začátku pracovat „48 denně“ a v případě, že by vám vaše práce nedávala smysl, zbytečně byste plýtvali svým časem a energií.

  1. Nedostatečné schopnosti

V tomto případě je důležité, abyste nepracovali s lidmi, kteří nepřinesou do start-upu žádnou výjimečnou hodnotu. I tento nedostatek může do velké míry ovlivnit práci lidí v týmu a pro mnoho členů může tento faktor působit demotivačně. Váš tým by měli tvořit motivovaní lidé ochotní učit se novým věcem a dovednostem.

  1. Odlišné místo výkonu práce

I když dnes všechno řešíme přes internet, může tento styl do jisté míry ovlivnit úspěch start-upu. Zní vám tento fakt kuriozně? Opak je však pravdou. Musíte si dát pozor na partnery, kteří by vše nejraději řešili z pohodlí domova a přes telefon nebo internet. Čas strávený ve společné kanceláři má řadu výhod. Působí pozitivně na motivaci jednotlivých spoluzakladatelů, je mnohem efektivní a má mnohem větší motivační prvek.

 

Nezoufejte, pokud se vám stále nepodařilo najít ty správné spoluzakladatele vašeho projektu. Založte start-up sami a později rozšiřujte svůj tým o kvalitní spolupracovníky, pokud je najdete. Unáhlovat se a vytvořit spolu-zakladatelský plán ledabyle se vám zajisté nevyplatí. I když nikdo vám nemůže zaručit, že váš start-up bude úspěšný, špatný tým je zárukou neúspěchu.