24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Firemní dluhopisy v rozvíjejících se státech - co, jak, kdy a za kolik?

"Rozvíjející se trhy zůstanou i v roce 2013 relativně světlým místem na dluhopisových trzích. Náš základní odhad je, že úrokové sazby ve většině rozvinutých i rozvíjejících se zemí zůstanou na nízkých úrovních déle, než aktuálně trhy odhadují", vysvětluje Grégorie Rifaut, investiční specialista pro dluhopisy z rozvíjejících se zemích.

Rozvíjející se země zůstanou relativně světlým místem na dluhopisových trzích i v roce 2013. Náš odhad je ten, že úrokové sazby ve většině rozvinutých i rozvíjejících se zemí zůstanou na nízkých úrovních déle, než trhy (jejichž odhady byly doposud přesné) aktuálně odhadují. Makroekonomické pozadí pro rozvíjející se země v roce 2013 je mírně lepší ekonomický růst, kdy očekáváme, že ekonomický růst rozvíjejících se zemí dosáhne v tomto roce v průměru 5 % (vloni rozvíjející se země jako celek vykázaly růst 4,6 %).

Na konci března tohoto roku vykázal trh s korporátními dluhopisy z rozvíjejících se zemí vyšší výnosy než ostatní typy dluhopisů z rozvíjejících se zemí (výkonnost year to date). Náš benchmark (JP Morgan Corporate Emerging Bond Index Diversified) zahrnuje 878 dluhopisů celkem 412 emitentů. Průměrný rating těchto dluhopisů, výnos ke konci března činil 4,68 %. Toto dělá korporátní dluhopisy z rozvíjejících se zemí cennými papíry s jedním z největších výnosů na dluhopisových trzích.

Dluhopisy z rozvíjejících se zemí, včetně těch korporátních, se aktuálně těší ze strukturálního přílivu kapitálu. Na základě údajů z konce února tohoto roku odhadujeme, že korporátní dluhopisy z rozvíjejících se zemí v tomto roce přilákaly v průměru 4 miliardy dolarů (odhad pro rok 2013). Kromě toho věříme, že velkou část svých zdrojů mají v korporátních dluhopisech z rozvíjejících se zemí zainvestováno i investoři snažící se o překonání výnosů státních dluhopisů.

Podle nás zůstane poptávka po těchto cenných papírech i nadále silná, zejména s ohledem na relativně malou alokaci korporátních dluhopisů z rozvíjejících se zemí v portfoliích penzijních fondů a pojišťoven z rozvinutých zemí. V souvislosti se stále příznivou valuací korporátních dluhopisů z rozvíjejících se zemí, jednotliví emitenti pokračují ve využívání pro ně příznivé situace, což je zřejmé zejména při pozorování přílivu hotovosti, která těmto společnostem umožňuje jejich financování na kapitálovém trhu. Nové emise korporátních dluhopisů z rozvíjejících se zemí dosáhly v lednu tohoto roku, s objemem 42,1 miliardy USD, nových maxim, to když o cca 10 % překonaly předchozí rekord z loňského září, kdy bylo emitováno 38,3 miliard USD.

Nového rekordu bylo dosaženo zejména v souvislosti s vlnou nových emisí dluhopisů s vysokým výnosem, kdy bylo emitováno celkem 18,1 miliard USD těchto cenných papírů. Nízké úrokové sazby a kvantitativní uvolňování v USA by v roce 2013 měly tlačit výnosy dluhopisů dolů. Dluhopisy s investičním stupněm (investment grade) z rozvíjejících se zemí se stále obchodují s o 100 bodů vyššími výnosy než korporátní dluhopisy s vyšším investičním stupněm, zatímco cenné papíry s vysokými výnosy se obchodují s o 120 body vyššími výnosy (údaje z konce února). Současně, dluhopisy emitované společnostmi z rozvíjejících se zemí stále platí za riziko více, než dluhopisy amerických společností s vysokým ratingem. Očekávám, že tato riziková prémie bude v roce 2013 redukována a že se dluhopisy z rozvíjejících se zemí stanou mainstreamem pro rychle rostoucí investiční třídu.

Důležitým trendem je v případě trhu s podnikovými dluhopisy z rozvíjejících se zemí rostoucí objem emisí denominovaných v místní měně, které odstraňují nesoulad mezi výnosy společností a splácením jejich dluhopisů. Podobný trend, směrem k emisi dluhopisů v lokální měně, jsme před cca deseti lety viděli v případě státních dluhopisů rozvíjejících se zemí. Prozatím jsme investovali výhradně do firemních dluhopisů z rozvíjejících se zemí denominovaných v USD. Společnosti, do jejichž dluhopisů jsme investovali, pak mají úvěrový profil, který již trhy znají. U těchto dluhopisů je také vyšší míra plnění, právě kvůli denominaci v jiné měně než je americký dolar.

Pro rok 2013 očekáváme úroveň absolutních výnosů podnikových dluhopisů z rozvíjejících se zemí mezi 7,5 % - 8,5 %. Náš velmi pozitivní výhled pro podnikové dluhopisy z rozvíjejících se zemí je založen na silném přílivu kapitálu, vývoji dluhopisových trhů v místních měnách a solidním zlepšení fundamentu emitentů. Pro nás, coby aktivní manažery, je klíčové identifikovat dobré emitenty a sektory a vyhnout se společnostem se slabšími fundamenty.

Zdroj: http://www.penizenavic.cz/clanky/firemni-dluhopisy-z-rozvijejicich-se-ze...