Proč a jak moc je důležitá kvalitní webová prezentace.

Firemní prezentace je důležitým marketingových a komunikačním kanálem každé společnosti. Právě kvalitní webové stránky jsou hlavním nástrojem, který by vám měl přilákat zákazníky. Webová prezentace se nesmí podceňovat a je třeba jí věnovat velkou pozornost a také potřebné finanční prostředky.

Vzhled webových stránek vaší společnosti bude mít velký vliv na oslovení potenciálních zákazníků, proto je velmi důležité, abyste design nepodcenili a zbytečně se tak hned na začátku nepřipravili o zákazníky, které vaše webová prezentace spíše odradí, než naláká. 

Předtím, než proběhne samotná realizace webu, je nezbytné se zamyslet nad tím, jakou funkci bude mít webová prezentace v souvislosti s dalšími marketingovými aktivitami. Neméně důležité je zaměřit se na potřeby cílové skupiny a nad oborem podnikání.

Toto zamyšlení by mělo podnikateli vytvořit jasnou představu co se týče přínosu webové prezentace pro zákazníky, její design reflektující podnikatelský záměr a návaznost na ostatní marketingové aktivity.

Zákazníci chtějí vědět, jak jim firma pomůže vyřešit jejich problém

Webovou prezentaci je zapotřebí vnímat jako prostředek, prostřednictvím kterého podnikatel bude vyjadřovat přidanou hodnotu podnikatelského záměru. Zákazníky v dnešní době již ani tak nezajímá prezentace společnosti, ale prezentace výhod a prospěšnosti podniku pro společnost. Tedy jakým způsobem daná společnost přispěje k vyřešení jejich problému.

Důležité je nepodcenit texty na stránkách, které mohou ovlivnit nejen zákazníky, ale také pořadí dohledatelnosti společnosti ve vyhledávačích.

Struktura webové prezentace

Webová prezentace by měla být přehledná a jednoduchá, aby se v ní zákazník dokázal rychle orientovat. Složitosti ve struktuře webových stránek jsou v mnoha případech spíše na škodu. I velké společnosti dávají přednost jednoduchým a přehledným prezentacím, proto není potřeba se obávat, že by jednoduchá struktura webové prezentace působila méně kvalitně.

Pro umístění webové prezentace na internetu je nutné si u některého z poskytovatelů webhostingu pronajmou místo pro data. Hosting lze pořídit za cenu od 50 Kč za měsíc.

Grafická podoba webové prezentace

Pokud nemáte mnoho zkušeností s grafikou, vyplatí se investovat peníze a využít služeb grafika, který vám podle vaší představy vytvoří grafickou podobu vaší prezentace. U grafiky platí stejné pravidlo jako u struktury. Grafika by měla být taktéž jednoduchá a především funkční. Kreativita je na místě, ale všeho moc škodí. Proto mějte na mysli, že grafická stránka webových stránek prezentuje firmu, její poslání a záměr.