Sociální sítě - ANO, běžný marketingový nástroj u více než 2/3 firem!

Stále více podniků dnes sází na komunikaci prostřednictvím sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter či LinkedIn. Podle aktuální studie KPMG využívají sociální sítě k marketingovým účelům a jako podporu prodeje dvě třetiny firem. Rozsah využití sociálních sítí se stále více rozšiřuje. Už nejsou jen virtuálním místem setkávání běžných lidí, ale čím dál více se stávají pracovním prostředkem. Jsou využívány stále častěji jako praktický nástroj k propagaci, komunikaci a hledání zaměstnanců.

Podle aktuální studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG využívá sociální sítě právě k firemní propagaci více než 60 procent podniků a 57 procent z nich zároveň rozšiřuje uplatnění sociálních médií v rámci inovace svých produktů a služeb, případně náboru nebo práce s vlastními zaměstnanci.

Sociální sítě ve firmě však mají i svoji stinnou stránku, když jsou často vnímány jako prostředek, který vyrušuje a omezuje pracovníky v jejich práci. I proto některé firmy sahají k tomu, že přístup k sítím zakazují. Podle KPMG 62 procent firem svým zaměstnancům přístup na sociální média nějakým způsobem omezuje.

Jaké jsou faktory úspěchu?

Založení sociálního účtu na sítích je jedna věc, druhou věcí je pak ale jeho údržba a otázka, jak dosáhnout co největšího úspěchu a vytěžit ze sociální sítě co nejvíce.

Každá firma má individuální přístup a podle toho určuje postup a strategii pro dosažení tíženého efektu. Pro 60,3 procenta respondentů studie je klíčovým faktorem úspěchu schopnost identifikovat správné příležitosti.

„Úspěch firemních kampaní v sociálních médiích totiž souvisí zejména s invencí a kreativitou, tedy s kvalitou projektů, nikoli velikostí rozpočtu,“ vysvětluje David Scott, Partner odpovědný za služby pro technologie, média a telekomunikace, KPMG Česká republika.

Velké investice netřeba

O tom, že velký rozpočet není u sociálních sítí nezbytný dokazuje i studie. Zajištění finančních zdrojů pro spuštění firemních sociálních účtů považuje za rozhodující jen devět procent firem, protože nastavení a základní komunikace prostřednictvím sociálních médií primárně nevyžaduje velké investice.

Na měření sledovanosti sociálních sítí pak lpí překvapivě pouhých 15 procent respondentů. Přitom podle statistik uživatelů se lépe určuje cílová skupina, na kterou se kampaň cílí.

Každá sociální síť má svá specifika a především různé skupiny uživatelů. Základem je poznat cílovou skupinu a správně na ni cílit a komunikovat s ní.

Autor: 
Pavlína Máčalová, iHned.cz