Co dělat KDYŽ: Zakládáme firmu

Při rozjezdu byznysu každý řeší, jakou právní formu podnikání vybrat. Tato volba je závislá na několika faktorech, a to především: v čem budu podnikat, zdali budu mít nějaké společníky a jaká je moje vize.

Nechme teď ale částečně stranou právní aspekty forem podnikání, jelikož tyto informace jsou snadno dostupné na internetu každému z nás. V tomto článku se spíše zaměříme na jednotlivé právní podoby ve vztahu k případnému investorskému vstupu.

OSVČ a investor nejdou k sobě

Začnete-li podnikat jako OSVČ, je to jistě v mnoha případech ta nejrozumnější volba, protože je nejméně nákladná, ať už z hlediska samotného založení, vedení účetnictví, daňové evidence, ale i celé agendy.

Dalším aspektem jsou samotné finance, kde je “výplata“ peněz z podnikání pro osobní potřebu také snadnější. Ovšem samotný vstup investorů je velmi problematický, protože nejčastěji požadují podíl ve firmě, a to jako OSVČ můžete nabídnout jen složitě. Dalším negativem je také samotné ručení při této formě podnikání.

Vhodnější je založit s.r.o.

Proto se v tomto případě nejčastěji volí právní forma společnosti s ručením omezeným neboli s.r.o. V dnešní době k založení s.r.o. postačí 1,- Kč. Základní kapitál společnosti může být opravdu jen koruna, ačkoli toto řešení z vlastních zkušeností zcela nedoporučujeme, a to ze dvou důvodů:

Prvním z nich je samotná důvěryhodnost společnosti, která má základní kapitál jednu korunu.

Ten druhý je, že se snadno kvůli takto nízkému kapitálu můžete dostat do problémů s aktivy společnosti a budete nuceni buď zvýšit aktiva, nebo poslat firmu do likvidace. Ale to už je trochu složitější věc, kterou si necháme na jiný článek. U samotného založení je také třeba počítat s některými náklady jako služby notáře, kolky, popřípadě právní poradenství.

Nicméně za pár tisíc korun máte s.r.o. založené.

Nevýhodou je především komplikovanější a nákladnější administrativa – jako majitel se hůře dostáváte k samotným penězům. Na druhé straně neručíte celým svým majetkem a především se zde otevírá  jednoduchý prostor pro vstup investora, kterému zkrátka nabídnete procentní podíl, a tím z něj uděláte svého společníka. Postup je velmi snadný, v momentě, kdy se domluvíte na podmínkách a procentní podíl investora se zapíše do notářského zápisu při založení společnosti.

V případě, že již s.r.o. vlastníte, se tento krok uvede jako změna a také je nutné provést notářský zápis.

Akciová společnost jako další volba

Ještě v krátkosti zmíníme možnost založení akciové společnosti, ta je ale již vhodná spíše pro velké projekty či expandující společnosti. Investorské vstupy zde nepředstavují žádný problém, je ale třeba minimální kapitál ve výši dvou milionů korun, který je pro začínající projekty značně vysoký.

Všechny právní formy společností mají velké množství kladů, záporů i úskalí. V případě, že budete potřebovat s tímto tématem pomoci, rádi vám vše vysvětlíme, zajistíme právní konzultaci nebo samotné založení prostřednictvím naší partnerské advokátní kanceláře.


CHCETE ZAČÍT PODNIKAT? JSME TU PRO VÁS!

 
Autor: 
Jakub Kočí