NA PIVKO S INVESTOREM, VOL. 4

Přinášíme vám report z dalšího kola akce Na pivko s investorem. Tentokrát již  vol. 4. Naše řady se opět rozšířili a to je pro nás jasným potvrzením, že vás formát i obsah akce baví. Navíc se nám pomalu formuje "Busyman motorkářské jádro", takže již padly první návrhy na společnou "Busyman Hell Angels" vyjížďku.

TÉMA DISKUZE: JAKÉ POJISTKY, NEBO FORMY ZAJIŠTĚNÍ, BY MĚLY OBSAHOVAT SMLOUVY S PROJEKTY, ABY BYLY PENÍZE INVESTORŮ CO NEJLÉPE ZAJIŠTĚNY.

Obecně jde o téma, které je hodně diskutované, důležité a citlivé, ale nemá  žádné univerzální řešení. Přesto, že se při podpisu smlouvy všichni snaží identifikovat všemožné situace, do kterých se projekt může dostat, nikdy není možné pokrýt vše. Právní subjektivita projektu je zpravidla s.r.o., což z podstaty věci znamená, že zákonný rámec je tvořen Obchodním zákoníkem. I přesto je dobré si pár oblastí ohlídat. Ty je pak dobré zakotvit ve stanovách. Může to být  například 100% focus foundera na projekt, který zajistí to, že founder nebude pracovat na HPP v jiné firmě, nebo nebude rozvíjet tři projekty současně.

Další oblastí, které je třeba se pověnovat ve větším detailu, je přijímání klíčových rozhodnutí. Investor může například trvat na aplikaci "blokační minority", což mu zajistí, že projekt nebude realizovat věci, které budou v zásadním rozporu s názorem investora. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že pokud je v projektu investorů více a každý z nich má nastavenu blokační minoritu na svou osobu, tak se projekt může velmi snadno zaseknout.

Úskalí v rozhodování představuje i příliš početná skupina rozhodovatelů. Často ne proto, že by se investoři neuměli dohodnout nebo rozhodnout, ale třeba jen proto, že se nedokáží společně sladit v termínu schůzky. S dalšími investičními koly a rozrůstáním investorské základny, zejména v raných fázích projektů, to může představovat problém, který projekt brzdí v rozvoji. Doporučení Busyman angelů v této oblasti může být například přenesení pravomoci z "valné hromady" tj. všech akcionářů na "kontrolní komisi", tj. vybrané jedince s dostatečnou kompetencí a pravomocemi. Tím projekt získává výraznější flexibilitu a významně se snižuje riziko zdržení.

Samostatnou oblastí je reporting a transparentnost projektu. Na začátku každého projektu jsou všichni investoři aktivní a entusiasmus nezná hranic. Postupem času a prvními odchylkami od původního plánu postupně chladne. To je logické, ale nikdy by neměl klesnout pod racionální hranici. A právě tu je třeba na počátku definovat. Angelové doporučují nastavení jasných managerských KPIs a měsíčního reportingu ze strany foundera směrem k investorům. Ten držet minimálně 1x měsíčně alespoň formou zasláním nebo nasdílením dokumentů. Dá se jít samozřejmě i dále a nastavit si např. "alert systém", který upozorní na to, že se aktuální výsledky odchýlili o více než XY% od původního plánu a jaké "akce" musí founder projektu v tento moment podniknout.

Dalším investorským "must" je kontrola finančních toků projektu. Ta může být zajištěna např. náhledem na bankovní účet projektu, nebo nastavením "spend pravidel" typu: investice do určité hranice může founder udělat sám, ale nad tuto hranici ji musí již odsouhlasit kontrolní komise apod.

Stanovy  by dále měly definovat za jakých podmínek a kdy může nebo musí angel investor projekt opustit a exitovat. Že projekt/firma je povinna jeho podíl odkoupit a jak se bude stanovovat hodnota podílu. Může definovat i "ochranu proti ředění" pro první angely a podobně.  

Zásadní zprávou, která od Busyman angelů vzešla je konstatování, že edukace v této oblasti je stále na nízké úrovni a je třeba se neustále vzdělávat. Nikdy by neměla nastat situace, kdy foundeři projektů jsou v tomto směru edukovanější a zkušenější než investoři. V případě zkušenějšího foundera a méně zkušeného angela je vždy lepší požádat o pomoc odborníka. Ušetří to řešení nepříjemných a komplikovaných situací v budoucnu. Apriori takových, kterým se dalo předejít.

Na závěr zaznělo i velmi trefné a vtipné přirovnání, že: "S investicí do startupu je to jako s manželstvím. Jak si to na začátku nastavíte, tak to máte.....a pak už budete jen ustupovat".

Autor: 
Jaroslav Weis