Na pivko s investorem, vol. 3

Koncem května proběhlo třetí sezení "Na pivko s investorem" s andělskými investory z našeho Busyman Klubu, klasicky u kulatého rytířského stolu v legendární restauraci Katr.

Téma diskuze: Jak určit hodnotu startupu nebo začínající společnosti!

Každý z nás, kdo už investoval do projektu v počáteční fázi si je velice dobře vědom toho, že ohodnotit "nápad" je zcela jiná disciplína než ocenit výnosové nemovitosti nebo zaběhlé firmy. K jakým závěrům se tedy došlo?

Investoři se shodli, že klíčovým parametrem pro určení správné valuace startupu je určitě perfektně zpracovaný a věrohodný business plán. Ano, je pravda, že je složité vyhodnotit zda předpokládané raketové růsty, které dnes vidíme v business plánech u startupů se stanou skutečností, nebo se nechat zlákat  "silicon valley fenoménem", kde ziskovost u startupů je v počáteční fázi extrémně potlačována na úkor získání tržní podílu. Firmy prodávají své služby a produkty s vysoce negativní marží a modlí se, že jakmile vygenerují zajímavou komunitu uživatelů, zvednou razantně své marže.

Je ale tento přístup, který pozorujeme u amerických jednorožců typu Uber, který generuje miliardové ztráty v dolarech a přece si ho investoři cení na desítky miliard dolarů, správný? Naši "andělé" preferují přistupovat k hodnotě startupu "selským rozumem" a vždy se dívat na návratnost jejich investice - každá začínající firma musí umět generovat cash.

Zároveň se ale i dívají na hodnotu podílu v případě možného budoucího exitu. Jinými slovy, kolikanásobek v takovém případě mohou vydělat. Ovšem zdaleka nejtěžší disciplínou při ocenění startupu je odhadnout osobnost foundra - vzhledem k tomu, že minimálně ze začátku je osud startupu v jeho rukou. Investor musí umět působit i jako psycholog!

A jak tedy čeští andělští investoři přistupují k valuaci startupů? Perfektně to shrnul investor Adam Blecha z našeho klubu:

"Já přistupuji k valuaci startupu kombinací iracionálního rozhodnutí vedeného intuicí, podloženého racionální analýzou business plánu".

 

Podívejte se na článek z předchozího setkání. Najdete ho na našem blogu.