Na pivko s investorem, vol. 2

Téma: Standardy připravenosti startupových projektů pro vstup investora

Minulý týden proběhla už druhá akce Na pivko s investorem, vol. 2 a jsme upřímně rádi, že se naše řady rozšířily. Je to pro nás známkou toho, že investory z Busyman klubu zaujal nejen formát, kde můžeme společně diskutovat praktické poznatky i neformálně vyměňovat zkušenosti, ale i řešený obsah. Tentokrát jsme řešili téma: "Standardy připravenosti startupových projektů pro vstup investora". Bylo zajímavé pozorovat, jak se diskuze samovolně rozbíhá. Téma je evidentně velmi živé i aktuální a v některých momentech jsme ji museli lehce usměrňovat. A na čem se investoři shodli?

Founder(ři) a tým je kritérium číslo jedna. Každý founder by měl být schopen ve 4 řádcích jasně definovat, co projekt dělá. Zní to triviálně, ale realita ukazuje, že ne vždy tomu tak je!

Každý founder by měl jasně a konkrétně říci, na čem bude projekt vydělávat peníze. Projekt bez monetizace je jako "svatba bez nevěsty".  

Měl by být schopen definovat a kvantifikovat tržní potenciál. Je jasné, že zejména u nových, nebo silně inovativních produktů, které vytvářejí nový trh, je to komplikované, ale i přesto by měl mít founder alespoň hypotézu, nebo relevantní benchmark trh, na základě kterého bude schopen tržní potenciál odhadnout. Nikdo totiž nezná jeho produkt lépe než on!

Investoři se také shodli, že projekty mají často velmi chabé pojetí o konkurenci a substituční produkty jako konkurenci zpravidla ani nevnímají. Když founder projektu, který odpoví na otázku: Kdo je vaším konkurentem? "Náš produkt konkurenci nemá"....tak si může být téměř jistý, že právě obdržel "investorskou žlutou kartu".

Angel investoři Busyman klubu se také shodli, že investice, kterou projekt hledá, by měla být použita "do projektu" a to na navýšení základního jmění či na financování zásob. Nikoliv na výplatu founderům či závazků vůči předcházejícím investorům.

A posledním zajímavým faktem, na který investoři upozorňují je to, že kromě finanční investice projekt velmi často očekává až příliš aktivní zapojení investora do běžné operativy. Někdy to vypadá, že founder skoro očekává, že mu investor bude říkat, co má dělat. V tomto směru investoři vysílají founderům jasný signál: "Mějte projekt promyšlený a připravený tak, jako by žádný investor nebyl".

 

Toto je jen několik z mnoha parametrů, které investoři vědomě i podvědomě vnímají, když se rozhodují, jestli projekt finančně podpořit či nikoliv.

Děkujeme všem investorům Busyman klubu, kteří aktivitu Na pivko s investorem podporují. Vaše náměty a požadavky předáváme všem projektům, které k nám přicházejí. Naším cílem je poskytovat ty nejlepší služby angel investorům a neustálým zkvalitňováním předkládaných projektů zvyšovat pravděpodobnost vašeho úspěchu.

 

Autor: 
Jaroslav Weis