24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Vznik společnosti

Kategorie: 

Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Od vzniku společnosti se odlišuje okamžik založení společnosti. Vznik společnosti obecně znamená nabytí právní subjektivity.