24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Vnitřní míra výnosu

Kategorie: 

Vnitřní míra výnosu je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule.Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic. Nazývá se též vnitřní výnosové procento nebo vnitřní míra návratnosti. Anglicky Internal Rate of Return (IRR).